logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kesztölcz (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1787
Titul kostola:
Kostol sv. Klimenta, mučeníka
Iné mená:
Kesztölcz.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1665 okt. 26. 1695 - - Rohács, Vavrinec farár
1695 máj 13. 1701 - - Palášty, Valentín farár
1701 sept. 23. 1709 - - Pavlovič, Ján farár
1709 máj 4. 1714 apr. 19. Rozánszky, Gabriel farár
1714 - - 1787 - - Filiálka Csévu(Maďarsko).
1787 júl - 1793 dec. 31. Kaprinay, Šimon farár
1793 dec. 31. 1800 okt. 15. Petráš, Juraj farár
1800 nov. 4. +1812 apr. 30. Köntös, Štefan (Kesztölc, -1812) farár
1812 máj 20. 1815 júl 17. Termézy, Ján farár
1815 aug. 9. 1823 apr. 28. Novosad, Jozef (1780-1858) farár
1823 apr. 28. +1836 jan. 9. Mandlík, Michal farár
1836 jan. 11. 1868 jan. 16. Scolari, Ignác farár
1868 jan. 16. - - - Sorecz, Ján farár
1900 - - 1901 - - Šrobár, Jozef administrátor
1901 - - 1919 - - Šrobár, Jozef farár
1919 - - 1932 - - Vándor, Jozef farár