logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kechnec

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1749).
Iné mená:
958 Kechnec: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1964–1985 zlúč. s o. Milhosť do o. Hraničná pri Hornáde (1986–1990 pričl. k o. Seňa).
1773, 1786 Kenyhecz, 1808 Kenyhecz, Kehněc, 1863–1913, 1938–1945 Kenyhec, 1920 Keňhec, 1927–1938, 1945–1948 Kehnec, 1948–1964, 1990– Kechnec
Hraničná pri Hornáde: 1964–1985 Hraničná pri Hornáde
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hraničná pri Hornáde
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Milhosť) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Seňa) kňaz
1779 - - 1808 - - Magócsy, Alex, OFM administrátor
1808 - - 1815 - - Mesároš, Michal farár
1815 - - 1824 - - Ágh, Ján farár
1824 mar. 18. 1828 sept. 8. Máczy, Ján administrátor
1828 nov. 1. 1835 - - Szojár, Juraj administrátor-farár
1835 - - 1837 - - Kupecz, Juraj administrátor
1837 - - 1862 - - Kubáni, Vojtech administrátor-farár
1862 - - 1894 - - Balog, Karol administrátor
1894 - - 1894 - - Galyavszky, Juraj administrátor
1894 - - 1903 - - Malárcsik, Ladislav administrátor
1903 - - 1917 - - Tasnády, Jozef administrátor
1918 - - 1925 - - Hambor, Jozef farár
1925 - - 1944 - - Absolon, Eduard farár
1944 - - 1945 - - Bartha, Vojtech administrátor
1945 - - 1962 - - Vinczey, Michal administrátor
1962 - - 1964 - - Vécsey, Július farár
1964 - - 1979 - - Novelly, Karol správca farnosti
1980 - - 1988 - - Rebjak Pavol administrátor
1989 - - 1990 - - Marton, Pavol administrátor
1990 - - 1995 - - Konc, Andrej, CSsR administrátor
1995 - - 1997 - - Giboda, Igor farár
1997 - - 2000 - - Albičuk, Štefan administrátor
2000 - - 2003 - - Zubko, Peter administrátor
2003 - - 2004 - - Novotný, Štefan administrátor