logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Karancsság (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Karancsság.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec (Karancsság, 1332) farár
1630 sp. - - - - Rimaszéchy, Martin farár
1665 júl 21. 1672 - - Fábry, Martin farár
1672 máj 11. 1678 - - Radóczy, Štefan farár
1678 apr. 19. 1680 - - Nagy, Štefan (Boľkovce, 1689) farár
1680 feb. 21. 1680 - - Jásberéni, Pavol farár
1680 apr. 7. 1690 - - Lipthay, Štefan farár
1690 dec. 19. 1706 - - Gácsy, Ján farár
1706 máj 28. 1707 máj - Horváth, Pavol Ján farár
1707 máj 13. 1712 - - Tajczner, Juraj farár
1712 - - 1718 - - Rudnay, Juraj (1673-1713) farár
1718 - - 1719 - - Kissóczy Michael, S. J. Missionarius farár
1719 jan. 3. 1719 feb. 20. Četneky, Žigmund farár
1719 jan. 23. 1728 okt. 7. Simon, Tomáš farár
1728 okt. 8. 1730 okt. 5. Ujváry, Štefan (1703?-1747) farár
1730 dec. 30. +1742 jún 29. Bössi, Jozef farár
1742 feb. 10. 1765 jún 7. Livinský, František farár
1765 aug. 10. 1712 apr. 4. Szily, Ján farár
1772 máj 1. +1797 mar. 18. Kudlík, Anton (1724-1797) farár
1797 mar. 28. 1813 mar. 3. Királyi, Ignác farár
1813 mar. 16. 1830 apr. 26. Becker, Ján farár
1830 apr. 27. 1841 jan. 14. Erős, Ignac farár
1841 jan. 14. 1854 jún 16. Gáli, Vavrinec farár
1854 jún 16. 1872 júl 18. Blaškovič, František farár
1872 sept. 10. 1888 - - Šalgo, Ján farár
1888 - - 1907 - - Erhart, Viktor farár 1896 dekan
1907 po - 1907 po - Tóth, Koloman (1883) administrátor
1939 - - 1946 - - Horváth, Jozef (1884) farár