logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kapušany

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
sv. Martin z Tours (1798)
Iné mená:
946 Kapušany: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773, 1808 Kapi, Kapussany, 1786 Kapi, Kapussani, 1863–1913 Kapi, 1920– Kapušany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nemcovce (250), k. sv. Cyrila a Metoda (1969), 2. Lipníky (250), k. novostavba, 3. Lada (150), 4. Šariš. Poruba (50), 5. Okružná (100), 6. Fulianka (60), 7. Trnkov (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vitus(Kapušany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Cosmas(Kapušany,1332) kňaz
1785 - - 1793 - - Glussák, Štefan farár
1793 - - 1827 - - Kutsner, Ján Nepomúcky farár
1827 - - 1856 - - Kovács, Karol administrátor-farár
1856 po - 1856 po - Uhrinovics, Alexander, st administrátor
1856 - - 1856 po - Hámorszky, Andrej administrátor
1856 - - 1859 - - Schichta, Pius, OFM administrátor
1859 - - 1861 - - Ruby, Šebastián administrátor
1861 - - 1869 - - Kazinczy, Ján administrátor
1869 - - 1888 - - Koterba, Anton administrátor-farár
1888 - - - - - Kovács, Jozef (1859-1907) administrátor
1907 júl 1. 1914 - - Bélafi, Valentín, pôv. Vojtko farár
1914 po - 1923 - - Bednár, Július administrátor
1923 - - 1939 - - Bednár, Július farár
1952 - - 1969 - - Kráľovský, Jozef administrátor
1969 - - 1974 - - Jacko, Michal správca farnosti
1973 - - 1990 - - Kováč, Vincent farár
1973 - - - - - Kováč, Vincent správca farnosti
1990 - - 2005 - - Murenko, Andrej administrátor
2005 - - - - - Jankaj, Jozef farár