logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kamenný Most

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Maurícia
Iné mená:
Kamenný Most : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1808 Kőhid-Gyarmath, 1863 Kőhidgyarmath, 1873–1920, 1938–1945 Kőhidgyarmat, 1927–1938, 1945–1948 Kamenné Ďarmoty, Kőhid-Gyarmat, 1948– Kamenný Most
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ľuba (600).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1322 inter et 1337 sp. - Pavol (Kamenný Most, 1332) farár
1630 - et 1647 sp. - Gajari, Juraj farár
1682 jan. 30. 1702 - - Tatay, Michal farár
1702 apr. 21. 1702 máj - Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1702 máj 26. 1705 - - Berneczey, Ján farár
1705 júl 22. 1705 - - Petheő, František farár
1705 nov. 15. 1713 - - Velenczey Georgius. farár
1713 mar. 5. 1714 - - Maršovský, Andrej farár
1714 jún 13. 1720 - - Letkésy, František farár
1720 sp. - 1720 - - Kőszeghy, Ján (18. storočie) farár
1720 - - +1728 aug. - Letkésy, František farár
1728 aug. 31. +1741 apr. 12. Borsos, Štefan farár
1741 apr. 21. 1749 - - Bezúr, Štefan farár
1749 mar. 8. 1754 - - Fándly, Ján farár
1754 mar. 29. 1767 - - Várady Franciscus. farár
1767 dec. 2. +1774 sept. 21. Tánczos, František Ignác farár
1774 - - 1787 dec. 4. Broďáni, Karol farár
1787 dec. 18. +1791 apr. 17. Tintner, František farár
1791 apr. 28. 1808 okt. - Prikkel, Ján farár
1808 nov. 14. +1810 feb. 18. Noszka, Jozef farár
1810 mar. 2. 1825 - - Majténi, Anton farár
1825 apr. 8. +1842 nov. 21. Godin, Ján farár
1842 - - +1846 feb. 3. Iványi, Štefan farár
1846 mar. 22. +1859 okt. 15. Veress Joannes. farár
1859 dec. 1. +1892 jan. 21. Marczell, Joachim farár
1892 jan. 21. 1892 - - Kozma, Mikuláš administrátor
1892 mar. 23 1915 - - Vargha Desiderius farár
1916 - - 1929 - - Pauer Carolus1881 farár
1929 - - 1938 - - Prenner, Vojtech administrátor, farár
1938 - - +1963 - - Kuti Pavol farár
1963 - - 1969 - - Borsos, Michal farár
1969 - - 1972 - - Záhradník, Štefan správca farnosti
1973 - - 1977 - - Píry, Jozef správca farnosti
1977 - - 1977 - - Polák Alexander, správca farnosti
1977 - - 1984 - - Lengyel Alexander správca farnosti