logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kamenica nad Hronom

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1711
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Kamenica nad Hronom : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Kövesd, 1786 Köweschd, 1808 Kövesd, Kewežd, 1863–1873, 1888 Kővesd, 1882, 1892–1913, 1938–1945 Garamkövesd, 1920 Hronská Kamenica, Kevežd nad Hronom, 1927–1938, 1945–1948 Kamenica nad Hronom, Garam-Kövesd, 1948– Kamenica nad Hronom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Leľa (500), k. sv. Jána Krst. (18. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Zanikla a bola obnovená v r. 1711 v obci Malá nad Hronom, kde bola do r. 1736, kedy bola preložená do Kamenice.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Végh Simon. farár
1647 sp. - - - - Keszy, Gašpar farár
1663 apr. 18. 1693 - - Szentmihályi, Andrej farár
1693 apr. - 1698 - - Gyöngyössy, Juraj licenciát
1698 apr. 18. 1698 apr. 23. Psarics, František farár
1698 - - 1700 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) licenciát
1700 mar. 24. 1701 - - Letkésy, Matej farár
1701 jún 17. 1709 - - Bučán, Juraj farár
1709 máj 4. 1711 - - Kelečéni, Štefan farár
1711 dec. 16. 1725 - - Letkésy, František farár
1725 mar. 3. 1727 - - Kövér, Anton farár
1727 dec. 10. 1729 - - Szalay, Juraj Jozef Xaver farár
1729 máj 18. 1730 - - Vanyó Joannes, Ignatius. farár
1730 - - 1732 - - Ujváry Stephanus. farár
1732 jan. 30. 1734 - - Raukovics, Juraj farár
1734 - - 1734 - - Balogh, Juraj Ján farár
1734 apr. 24. +1747 okt. 30. Vörös Adamus. farár
1747 nov. 15. +1756 jan. 21. Germani, Ján (?-1756) farár
1756 feb. 4. +1794 jún 9. Virágh Jacobus. farár
1794 jún 15. 1813 aug. 24. Čelko, Ján (1759-1838) farár
1813 nov. 23. +1819 jún 7. Gyergye, Ján farár
1819 júl 8. 1820 nov. 12. Rozmann (Rozmon, Rozmán) Joannes. farár
1820 nov. 12. 1829 sept. 6. Rakovszky, Alojz farár
1829 sept. 6. 1833 apr. 17. Kubica, Juraj (-1748) farár
1833 apr. 17. 1837 apr. 12. Tölgyesy, Štefan farár
1837 apr. 12. 1850 jan. 19. Ordódy, Teodor farár
1850 okt. 2. 1885 máj - Schulcz, Ján farár
1885 máj 19. 1886 - - Komlóši, František farár
1886 - - 1900 - - Gaibl, Alexander farár
1901 - - 1904 - - Zlattnyánzsky Ernestus. farár
1904 - - 1904 - - Hlavatý, Štefan administrátor
1904 - - +1927 júl 24. Skadra, Ján farár
1927 - - 1927 - - Holczinger, Ignác administrátor
1927 - - 1941 ? - Szalva, Dezider farár
1941 - - 1941 - - Andrásfay Edmunt administrátor
1941 - - 1945 - - Horváth Rudolf, ICDr. farár 1944 zást. dekana
1945 - - 1945 - - Czigány, Imrich administrátor
1945 - - 1946 - - Janošovitš, Mikuláš administrátor
1946 - - 1956 - - Juhász Anton správca farnosti
1956 - - 1959 - - Vida Teodor správca farnosti
1959 - - 1964 - - Oroszlány, Juraj správca farnosti
1964 - - 1974 - - Goda, Karol správca farnosti
1974 - - 1987 - - Florianšič, Andrej administrátor
1992 - - 1996 - - Csonka, Karol správca farnosti