logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kajal

Zriadenie:
1781
Titul kostola:
Kostol Ružencovej Panny Márie
Iné mená:
Kajal: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Kajall, 1786, 1808, 1863–1907 Kajal, 1913, 1938–1945 Nemeskajal, 1920 Zemanský Kajal, 1927–1938, 1945– Kajal
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Topoľnica (600), k. sv. Štefana (1781).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1781 - - 1785 - - Raukovics, Jozef farár
1785 - - 1792 feb. 1. Vajgeth Franciscus. farár
1792 feb. 1. 1806 - - Mattuš, Martin farár
1806 - - 1847 apr. 9. Kövér, Andrej (1772-1849) farár
1847 - - 1852 - - Wagner Augustus. farár
1852 - - 1854 - - Erhardt, Imrich farár
1854 - - 1861 - - Pathó, Ambróz farár
1861 aug. 1. 1866 aug. - Čemez, Anton farár
1866 okt. 7. 1869 nov. 9. Palkovič, Jozef farár
1869 nov. 9. 1871 nov. 1. Jakab, Ján Eugen farár
1871 nov. 1. +1888 máj 13. Trabalka, Peter farár
1888 - - 1909 - - Pšenko, Jozef farár
1909 - - 1910 - - Kanyó, Jozef administrátor
1909 - - 1910 - - Tóth Ignác administrátor
1911 - - 1913 - - Novinszky, Matej Gustáv farár
1913 - - 1932 - - Gyuricska, Peter farár
1932 - - 1939 - - spravované z Galanty excurrendo
1939 - - 1946 - - Moncz Baltazár farár
1946 - - 1948 - - Wilde, Jozef administrátor
1948 - - 1956 - - Guba Jozef farár
1956 - - 1959 - - Petró, Imrich správca farnosti
1959 - - 1964 - - Koller, Jozef správca farnosti
1964 - - +1991 júl 9. Végh, Ladislav správca farnosti