logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jurgov(Poľsko)

Titul kostola:
kostol Sv. Sebastiána.
Stručné dejiny:
Jurgov (poľ. Jurgów, maď. Szepesgyörke, nem. Jurkau, Joerg) je malá dedinka na Spiši (okolo 900 obyvateľov). Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom (súčasť Uhorska, v rokoch 1939 - 1945 patrila Slovensku) bola roku 1920 anektovaná Poľskom. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom.
Drevený kostol Sv. Sebastiána postavený okolo roku 1670, ktorý stále využíva rímskokatolícka farnosť v Jurgove. Kostol bol dvakrát rozostavaný, v roku 1811 a druhýkrát v roku 1869.
Pramene:
Hišem, Cyril: Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile - zborník. VMV Prešov 2006. ISBN:978-80-7165-639-5

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1740 sp. - - - - Plučinský, Adam farár
1753 pred - 1753 - - Šmelko, Štefan farár
1779 sp. - - - - Schwelmer farár
1781 - - 1789 - - Haszszay Josephus farár
1811 sp. - 1812 sp. - Kolczunay Michael farár
1821 sp. - 1827 sp. - Dedinszky Joannes farár
1828 sp. - 1829 - - Bieliczky Carolus farár
1829 - - 1835 - - Dzurilla Josephus farár
1835 - - 1837 sp. - Bohinszky Joannes farár
1838 sp. - 1843 sp. - Czeperik Joannes farár
1856 sp. - - - - Chmel Andreas farár
1920 sp. - - - - Kubasák, Anton farár
1921 - - 1940 - - Sikora, Anton správca farnosti
1943 - - 1945 - - Ďurka, Ján správca farnosti
1944 - - 1944 - - Maslančík, Ján správca farnosti