logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jenkovce

Zriadenie:
1853
Titul kostola:
sv. Štefana (1853).
Iné mená:
898 Jenkovce: okres Sobrance/Košický kraj (Užhorodská stolica)
1773, 1786, 1863–1913, 1939–1945 Jenke, 1808 Jenke, Jenkowce, 1920–1939, 1945– Jenkovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bežovce (380), k. P. M. Mena (1922), 2. Husák (390), k. sv. Anny (1926), 3. Nižné Nemecké (360), k. P. M. Navšt. (1969), 4. Sejkov (210), k. B. S. J. (1892), 5. Kristy (50), 6. Krčava (340), 7. Vyšné Nemecké (50), 8. Svätuš (4), 9. Tašuľa (20), 10. Petrovce (430), k. sv. Anj. Str. (1885), 11. Záhor (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1935 - - 1941 - - Kravjanský, Zoltán správca farnosti
1941 - - 1950 - - Szilvási, Michal správca farnosti
1950 - - 1959 - - Pavlík, Valentín správca farnosti
1958 - - 1960 - - Minárčik, Ján Alojz správca farnosti
1958 - - - - - Ilavský, Jozef správca farnosti
1958 - - 1960 - - Minárčik, Ján administrátor
1989 - - 1993 - - Švec - babov, Ján farár
1993 - - 1994 - - Telepún, Martin farár
1994 po - 2004 - - Ružbašan, Štefan farár