logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jatov

Zriadenie:
1811
Titul kostola:
Kostol sv. Vendelína
Iné mená:
Jatov : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1951 vyčl. z o. Tvrdošovce.
1951– Jatov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1761 mar. 8. 1761 jún - Rényi, Jakub farár
1761 - - 1764 máj 22. Kostrna, Juraj farár
1764 máj 23. 1765 mar. 6. Matulányi, Ladislav farár
1765 mar. 6. 1769 feb. 14. Vatter Stephanus. farár
1769 mar. 13. +1778 okt. - Thurszky, Matej farár
1778 okt. 18. 1779 - - Mohos, Pavol farár
1779 sept. 20. 1787 - - Szedlaky, František farár
1787 sept. 1. 1793 jan. - Beránek, Michal farár
1793 feb. 13. 1799 máj - Režný, Michal farár
1799 jún 1. +1811 apr. 3. Krištoffy, Jozef farár
1811 máj 22. +1819 jan. 4. Slušný, Štefan farár
1820 - - 1820 - - Spravované zo susednej farnosti excurrendo
1821 okt. 21. 1826 dec. - Thuróczy, Ľudovít farár
1826 nov. 9. 1827 nov. - Mészáros, Dávid farár
1827 nov. 28. 1833 aug. - Chalupkay, František farár
1833 aug. 23. 1839 nov. - Jursa, Ján farár
1839 dec. 23. 1843 apr. 20. Vietorisz de Vaszka et Kiskovalócz Josephus. farár
1843 apr. 21. 1843 máj 4. Selecký, Vavrinec farár
1843 máj 4. +1853 apr. 12. Čemez, Ľudovít farár
1854 - - 1854 - - Spravované zo susednej farnosti excurrendo
1855 apr. - 1855 máj 9. Szilágyi, Eugen farár
1855 máj 9. 1856 - - Nagy, Jozef (1823-1898) farár
1857 máj 29. 1860 máj - Fekete, Ján farár
1860 máj 20. 1863 aug. 12. Hübner, Ján farár
1863 okt. 6. 1869 - - Holéczy, Ignác farár
1869 - - 1869 mar. - Melčický, Eugen farár
1869 mar. 20. 1886 máj 10. Bačkády, Augustín farár
1886 jún 12. 1890 - - Schramek, Karol farár
1890 - - 1893 - - Kuczmann Alexander farár
1893 - - 1894 - - Lenkei, Karol farár Supp.
1894 - - 1913 - - Kulčár, Imrich farár Supp.
1913 - - 1913 po - Saláta, Karol administrátor
1913 - - 1915 - - Galambos, Vojtech farár
1915 - - 1945 - - Polónyi, Juraj (1886-1956) farár
1945 po - - - - Hrubý Július administrátor secr. vic. gen. Trnovec nad Váhom,
1946 - - 1948 - - Chromjak, Ján správca farnosti
1951 - - 1953 - - Nipča, Štefan administrátor dekan, školský dekan, 1952 zást. okr. dekana
1952 ? - 1957 - - Polakovič Klaudius, CCG správca farnosti
1958 - - 1970 - - Révay, Bruno Štefan, OFM správca farnosti
1971 - - 1972 - - Rajtar, František správca farnosti potom spravované excurrendo