logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jaslovské Bohunice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Jaslovské Bohunice: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1960 zlúc. o. Bohunice a Jaslovce; 1975–1990 pricl. o. Radošovce (k nim 1974 pricl. o. Paderovce).
1960– Jaslovské Bohunice
---------------
Bohunice: 1773 Bohunicz, Bohunitz, 1786 Bohunicz, 1808 Bohunicz, Bohunice, 1863–1907 Bohunic, 1913 Apátszentmihály, 1920–1960 Bohunice
Jaslovce: 1773 Jaszlocz, Jadlowetz [!], Jaslowcze, 1786 Jaszlócz, 1808 Jaszlócz, Jasslowitz, Jaslowce, 1863–1907 Jászlóc, 1913 Jászló, 1920 Jaslovce, 1927–1946 Jáslovce, 1946–1960 Jaslovce
Paderovce: 1773 Pagyerocz, Pagerotz, Pagerowcze, 1786 Pagyerocz, 1808 Pagyerócz, Pagirowitz, 1863–1907 Pagyeróc, 1913 Pagyár, 1920–1973 Paderovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Paderovce (350), k. sv. Martina (1845).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1493 - - +1530 - - Andrej farár
1558 sp. - - - - Martin (Jaslovské Bohunice, 1561) farár
1580 sp. - - - - Beckovský, Juraj farár
1586 sp. - - - - Urminský, Tomáš farár
1593 sp. - - - - Beckovský, Ladislav farár
1606 po - +1617 apr. 17. Bogdanóci, Adalbert farár
1630 sp. - - - - Smutko, Štefan (Bohunice, 1630) farár
1634 sp. - - - - Puškáš, Juraj farár
1675 júl 10. 1676 máj 12. Raukay, Štefan farár
1677 jún 1. 1679 nov. - Vinczenti Adalbertus. farár
1679 nov. 14. 1680 máj - Kupec, Sebastián farár
1680 jún 1. 1681 jan. - Marovich, Michal farár
1681 jan. 9. 1684 júl - Paluďai, Juraj Anton farár
1684 aug. 1. 1686 máj - Polóni, Ján Václav farár
1686 máj 16. 1689 jan. 3. Dubovský, Andrej Ignác farár
1689 jan. 3. 1693 jún - Lingovič, Michal Anton farár
1693 jún 18. 1696 máj - Kušinský, Ján farár
1696 máj 7. +1697 nov. 12. Lieskovský, Juraj farár
1697 nov. 20. 1705 apr. - Krajčírovič, Ján farár
1705 apr. 16. 1707 apr. - Sismovics, Michal Jozef farár
1707 máj 5. 1712 okt. - Némethy, Martin farár
1712 okt. 17. 1721 dec. - Hribovský, Ján farár
1721 dec. 6. 1722 máj 5. Bajan, Pavol farár
1722 máj 5. 1723 feb. - Kmoško, Imrich farár
1723 feb. 18. +1734 nov. 15. Gemma, Juraj farár
1734 nov. 24. 1735 okt. - Miskay, František Anton farár
1735 okt. 19. 1737 júl - Šulgan, Juraj Ján farár
1737 júl 18. 1741 máj - Florianič, Pavol farár
1741 máj 10. 1746 feb. - Planiczky, Ján farár
1746 febr. 16. 1747 sept. - Silháček, Ján farár
1747 sept. 18. 1750 feb. - Nedecký, Juraj farár
1750 feb. 18. 1757 máj - Jaroš, Ján Apolinár farár
1757 máj 10. +1763 dec. - Kratochvila, Matej farár
1764 feb. 25. +1788 okt. - Zrubecz Joannes. farár
1788 nov. 1. +1828 apr. - Specziár, Ladislav farár
1828 jún 11. +1834 nov. 22. Marciš, Štefan farár
1835 jan. 1. 1836 máj 1. Urbánek, František farár
1836 máj 1. 1865 júl 4. Alkus, Ignác farár
1865 sept. 17. +1867 mar. 13. Hýrošš, Karol (1811-1867) farár
1867 máj 1. 1879 nov. 1. Weisz Franciscus. farár
1879 - - 1879 po - Osvald, František Richard administrátor
1879 nov. 30. +1888 nov. 5. Wagner Ferdinandus. farár
1888 nov. - 1895 sept. 28. Čizmazia, Ferdinand farár
1895 - - 1897 - - Markovič, Michal farár 1897 Krakovany.
1897 - - 1902 - - Osvald, Ján farár
1897 po - 1897 po - Kopčany, Eduard František administrátor
1901 - - 1901 po - Hurban, Konštantín administrátor
1902 - - 1923 - - Jakubeczy, Ernest farár
1923 - - 1934 - - Turaz, Anton farár
1934 - - +1938 - - Beneš, Martin farár
1938 - - 1940 - - Čermák Ján administrátor
1940 - - - - - Čermák Ján farár
1963 - - 1989 - - Čepček, Ján správca farnosti
1990 dec. 15. 2008 júl 14. Špankovič Daniel Silvester, OPraem správca farnosti