logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jablonica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Štefana, kráľa
Iné mená:
Jablonica: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1951 vycl. v. o. Záhorie.
Jabloncza, Jablonitz, Jablonicza, 1786 Jabloncza, Jablonicz, 1808 Jabloncza, Jablonitz, Jablonica, 1863–1873 Jablonca, 1877–1907 Jablonic, 1913 Jablánc, 1920– Jablonica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hlboké (25).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kostol sv. Štefana, kráľa bol postavený v r. 1729-1736.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1633 sp. - - - - Kolossy Drizala, Juraj farár
1647 sp. - - - - Pratsenius David farár
1659 - - 1663 - - Kelekovič, Ján farár
1663 mar. 3. 1669 máj 1. Silesius, Pavol farár
1669 máj 7. 1671 - - Breznický, Ján farár
1671 máj 1. 1672 okt. 20. Körmendy, Juraj farár
1672 okt. 20. 1675 - - Breznický, Ján farár
1675 júl 5. 1675 aug. - Maris, Mikuláš farár
1675 aug. 28. 1676 - - Jedlička, Štefan Vojtech farár
1676 apr. 12. 1680 - - Kropáček, Urban Jozef farár
1680 - - 1680 júl 23. Istvánovics, Martin farár
1680 júl 14 1680 sept. - Kupec, Sebastián farár
1680 sept. 17. 1687 - - Gajari, Andrej farár
1687 - - 1688 - - Peterffy, Juraj Ferdinand farár
1688 jún 18. 1690 - - Fischer, Adam farár
1690 aug. 1. 1692 mar. 26. Kondla, Ján farár
1692 apr. 12. 1695 - - Ivanovič, Ján Ladislav farár
1695 jún 1. 1695 - - Biely, Juraj farár
1695 júl 2. 1697 aug. 9. Málik, Adam František farár
1697 aug. 9. +1707 jan. 11. Mudri, Ondrej Imrich farár
1707 jan. 19. 1711 - - Rozboril, Juraj Jozef farár
1711 máj 11. 1714 - - Valentovics Joannes, Antonius. farár
1715 okt. 17. 1721 mar. 13. Zborniczky Petrus. farár
1721 mar. 2. 1725 apr. 8. Vajdovics, Pavol Anton farár
1725 apr. 28. 1736 - - Putsch, Martin farár
1736 feb. 14. 1737 aug. 28. Nozdrovický, Mikuláš farár
1737 sept. 2. 1742 - - Szamel, Juraj farár
1742 sept. 22. +1783 aug. 8. Miškovič, Jozef farár
1783 - - +1792 feb. 5. Bošáni, Pavol farár
1792 - - +1837 jan. 10. Bélik, Jozef (1764-1837) farár
1837 - - +1883 okt. 17. Záicz Franciscus. farár
1884 - - 1899 - - Szahota, Ján farár
1899 - - 1900 - - Plechlo, Vojtech Štefan administrátor
1900 - - 1944 - - Žeko, Karol Bernard administrátor, farár
1944 - - 1948 - - Salai Jozef administrátor
1948 - - 1951 - - Neznámy kňaz
1951 - - 1962 - - Gábriš, Július správca farnosti dekan Senica
1962 - - 1964 - - Slezák, Silvester správca farnosti
1964 - - 1973 - - Karmaš, Augustín správca farnosti
1973 - - 1999 - - Gonda, Michal farár
2004 - - 2008 - - Flajžík Pavol farár