logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Iža

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1721
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Iža: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773 Isa, 1786 Ischa, 1808 Izsa, Iža, Issa, 1863–1913, 1938–1945 Izsa, 1920 Iža, Iša, 1927–1938, 1945–1948 Iža, Izsa, 1948– Iža
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Patince (480), kap. sv. Vendelína (1850).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan (Iža, 1332) farár
1712 - - 1722 - - Ujváry Joannes. farár
1722 aug. 19. 1728 sept. - Borsos, Štefan farár
1728 sept. 10. 1734 jan. - Szokolay, Juraj farár
1734 jan. 29. 1737 apr. 29. Kapronczay, Ján farár
1737 máj 19. 1740 okt. - Galgóci, Ján farár
1740 nov. 1. 1749 okt. 26. Schmidt, Jakub Ján farár
1749 okt. 22. +1771 aug. 29. Köszeghy, František farár
1771 sept. 8. +1792 feb. 6. Kecskeméthy, Ján (Iža, -1792) farár
1792 jan. 8. 1800 mar. 31. Strajter, Jozef farár
1800 apr. 14. 1815 dec. 11. Döme, Karol farár
1815 nov. 24. 1825 - - Német, Juraj farár
1825 apr. 8. +1849 apr. 25. Jánóky, Karol farár
1849 apr. 25. 1849 dec. 10. Lovák, Móric farár
1849 dec. 10. 1870 nov. 1. Horváth, Andrej (1816-1871) farár
1870 nov. 1. 1871 jan. 24. P. Galgóczy Gratianus, Ord. S. Franc farár
1871 jan. 24. 1897 - - Pongrác, František farár
1897 - - 1926 ? - Czenczik, Ján farár 1907–1912 dekan
1926 - - 1956 - - Nádai, Colomannus administrátor
1956 - - 1965 - - Mesároš, Július administrátor
1956 - - 1965 - - MÉSZÁROS Július farár
1965 - - 1966 - - SZOKOL František farár
1965 - - 1966 - - Sokol, František správca farnosti
1966 - - 1975 - - Noll, Vojtech Anton správca farnosti
1975 - - 1979 - - Naszvadi Alexander, správca farnosti