logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ipeľské Úľany

Zriadenie:
1805
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Ipeľské Úľany: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Födémes, 1786 Födemesch, 1808 Födémes, Fedýmeš, 1863–1913, 1938–1945 Ipolyfödémes, 1920–1938, 1945–1948 Fedýmeš, Födémes, 1948– Ipeľské Úľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kleňany (600), k. Všechsvätých (1807).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1798 - - Végh Josephus, Justinianus. farár
1799 máj 1. 1812 - - Bedroš, Jakub farár
1812 nov. 1. 1837 dec. 5. Beke, Ladislav farár
1837 dec. 5. 1843 - - Faragó, Gašpar farár
1843 - - 1843 - - Hýroš, Žigmund farár
1843 - - 1845 jún 4. Láncz, Gabriel farár
1845 - - 1854 aug. - Feniczy, Ján farár
1854 aug. - 1854 sept. - Kocián, Alojz farár oprava:Aloysius
1854 sept. - 1866 mar. - Schnausz, František farár
1866 mar. 25. 1874 mar. - Seyler, Ján farár
1874 mar. 10. 1888 - - Marosi, Jozef farár
1888 - - 1893 - - Szaiff, Ján farár
1894 - - 1895 - - Borovszky, Jozef administrátor
1896 - - 1917 - - Janovics Karol farár
1917 - - 1918 - - Bándl Ervín, ThDr. administrátor
1918 - - 1924 - - Bándl Ervín, ThDr. farár
1924 - - 1929 - - Neznámy kňaz
1929 - - 1932 - - Molnár Imrich administrátor
1933 - - 1936 ? - Bartalos, Július administrátor
1937 - - 1944 - - Dezső, Ladislav administrátor
1945 - - 1949 ? - Tešovič, Jakub správca
1950 - - 1950 po - Timár, Imrich administrátor
1951 - - 1963 - - Berkes, Imrich správca farnosti
1963 - - 1978 - - Szalay, Eugen správca farnosti
1978 - - 1981 - - Nagy, Anton (1917-1981) správca farnosti