logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Huncovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kríža (13. st.)
Iné mená:
1257 Supch, 1268 (villa) Poloni , 1290 Zopczfolua, 1308 (villa) Canis, 1336 Hundsdorf, 1345 Sepchfalua, 1346 Chepanfalua, 1383 Stekchfalua, 1471 Stepkfalva ale aj nem. Honczdorf, 1773 Huncz-Villa, Hunczdorff, Hundsdorff, 1786 Hunsdorf, Hunnisvilla, 1808 Hunzdorf, Hunsdorf, Hundsdorf, Hunnisvilla, 1863 Húnfalu, 1873–1902 Hunfalu, 1907–1913 Hunfalva, 1920 Huncovce, 1927–1948 Huncovce, Hunsdorf, 1948– Huncovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Na základe viacerých historických záznamov je vidieť, že huncovská farnosť už v druhej polovici trinásteho storočia patrila medzi veľmi významné spišské farnosti. O jej starobylosti svedčí aj pôvodne románsky kostol, siahajúci do polovice 13. storočia. Bol zasvätený Všetkým svätým a mal 5 gotických oltárov.
Kostol v roku 1825 vyhorel aj s celým interiérom (okrem sakristie) a gotická klenba spadla. Oheň vtedy spálil takmer celú obec. Po tomto požiari bol v roku 1834 na miesto hlavného oltára postavený oltár, ktorý biskup Jozef Bélik pri stavbe nového kostola pri štiavnickom kaštieli odstránil a daroval huncovskému kostolu. Tento oltár bol v roku 1929 odstránený a na jeho miesto prišiel terajší hlavný oltár, ktorý bol postavený podla plánu farára Štefana Hajóša. Tento oltár požehnal 14. septembra 1930 biskup Ján Vojtaššák.
Mená huncovských farárov z prvých storočí jestvovania farnosti nepoznáme. Sú známe iba od roku 1519, kedy sa začala viesť zápisnica Bratstva farárov štrnástich královských miest. Tam sa spomína, že v tom roku (a akiste aj neskôr) tu bol farárom istý Ján. Nástup reformácie zasiahol aj do života farnosti v Huncovciach. Jej vplyv sa začal prejavovať počas pôsobenia farára Juraja Künascha, ktorý tu pôsobil od roku 1548. Niekedy v priebehu rokov 1553 – 1558 prešiel k protestantom. Prechod farára na evanjelické vierovyznanie bol dôležitým signálom na to, aby aj prevažná čast obyvateľov obce, včítane zemepána, zmenila náboženstvo. S prechodom obce na luteránsku vieru sa pochopiteľne do rúk evanjelikov dostali aj miestny kostol a škola. O Huncovciach možno povedať, že do 70-tych rokov 17. storočia boli evanjelickou obcou. Kostol bol navrátený katolíkom až v roku 1672. Po jeho prevzatí bola fara v Huncovciach daná do správy rehoľníkom. Spravoval ju rehoľný Rád sv. Pavla, prvého pustovníka – Pavlíni, ktorí v r. 1775 postavili faru z kameňa a dreva.
Po nich, od roku 1788, už farnosť spravovali farári, ktorí boli diecéznymi kňazmi. V roku 1786 (15.10.) fara vyhorela a po tomto požiari bola rozšírená. V kanonickej vizitácii z roku 1832 sa uvádza, že fara v roku 1818 (14.12.) znova vyhorela a po požiari bola opravená. Počas prvej svetovej vojny bola fara obsadená vojskom a spustošená. Obnovená bola počas pôsobenia farára Štefana Hajóša. Posledné úpravy na fare boli urobené v rokoch 2003-2004. Kostol ešte prešiel úpravami v rokoch 1980-81 a naposledy v roku 2005.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Ján (Huncovce, 1519) farár
1548 - - - - - Künasch, Juraj farár prešiel k protestantom
1811 sp. - 1824 sp. - Hubert Antonius farár
1825 sp. - - - - Hubert Antonius farár
1827 sp. - 1843 sp. - Szignarovics Georgius farár
1846 - - 1857 - - Lányi, Rudolf farár
1857 - - 1860 - - Kern, Karol farár
1860 - - 1878 - - Faix, Ján farár
1878 - - 1881 - - Kurimský, Anton farár
1882 - - 1888 - - Gornály, Jozef farár
1889 - - 1914 - - Jaczko, Štefan farár
1914 - - 1914 - - Sommer, Ernest administrátor
1914 - - - - - Schönwiesner, Rudolf farár
1915 - - 1916 - - Kalafut, Vavrinec farár
1916 - - 1918 - - Tököli, Vavrinec farár
1919 - - 1969 - - Hajóš, Štefan farár
1968 - - 1968 - - Zajac, Michal správca farnosti
1970 - - 1972 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1971 - - 1993 - - Ivák, Ladislav farár
1994 - - 2002 - - Sališ, Peter farár