logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hronovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1700
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Iné mená:
Hronovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1968 zlúč. o. Čajakovo, Domaša a Vozokany nad Hronom do o. Hronovce.
1968– Hronovce
---------------
Čajakovo: 1773 Lekér, Leker, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Lekér, 1808 Lekér, Lecker, 1920–1938, 1945–1948 Lekýr, Lekér, 1948–1968 Čajakovo
Domaša: 1773 Damásd, 1786 Damasd, 1808 Garam-Damásd, 1863–1913, 1938–1945 Garamdamásd, 1920 Dámašd, 1927–1938, 1945–1948 Damaša, Damásd, 1948–1968 Domaša
Vozokany nad Hronom: 1773 Garam-Vezekény, Wezekeny, 1786 Garam-Wezekény, 1808 Garam-Vezekény, Wozokany, 1863–1913, 1938–1945 Garamvezekény, 1920 Hronské Vozokany, 1927–1938, 1945–1948 Vozokany nad Hronom, Garam-Vezekény, 1948–1968 Vozokany nad Hronom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Pohr. Ruskov (1.000), k. P. M. Ruž. (1956).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Domaša) kňaz
1630 sp. - - - - Szalay, Štefan (1630) licenciát
1647 sp. - - - - Markovič, Krištof licenciát
1647 sp. - - - - Talian, Ján licenciát
1680 sp. - - - - Markovič, Juraj (Čajakovo, 1680) licenciát
1690 jún 24. 1692 - - Gyöngyössy, Juraj licenciát
1692 apr. 1. 1700 mar. 24. Letkésy, Matej licenciát
1700 nov. 25. 1704 - - Csitáry, Ján farár
1704 jan. 30. 1708 - - Lakácsy, Štefan Ladislav farár
1708 júl 31. 1709 - - Klempay, Ján farár
1710 nov. 18. 1711 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
1711 mar. 2. 1711 - - Rozánszky, Gabriel farár
1711 sept. - 1714 - - Tajnay, Ján farár
1714 apr. 11. 1717 - - Bánovský, Juraj (18. stor.) farár
1717 apr. 30. 1729 - - Gálik, Michal farár
1730 jan. 15. 1735 apr. 29. Kotúč, Imrich farár
1735 apr. 29. 1743 apr. 20. Kustár, Andrej farár
1743 máj 23. 1751 okt. 20. Botlik, Juraj Alexius farár
1751 okt. 20. +1786 jún 26. Vincze Joannes. farár
1786 - - 1809 dec. 29. Kardoš, Joachim farár
1810 - - +1825 aug. 12. Fekete, Jozef z Hronoviec farár
1825 - - 1850 - - Buček, Ján (1785-1861) farár
1850 aug. 25. 1895 - - Broďáni, Ľudovít farár
1896 - - 1903 - - Rózsa, Jozef farár
1903 - - +1929 - - Zelenyák Ján farár
1929 - - 1930 - - Pataky Alexander administrátor
1930 - - 1944 - - Zachar Adam farár
1945 - - 1957 - - Mészáros, Arpád administrátor
1947 po - 1948 - - Szokolay, Anton administrátor
1957 - - 1964 - - Maczkó Štefan správca farnosti
1964 - - +1979 júl 9. Oroszlány, Juraj správca farnosti
1979 - - 1982 - - Neznámy kňaz
1982 - - 1991 - - Ďurčo Zoltán, farár
1991 - - 1996 - - NAGY Pavol farár