logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrnčiarovce nad Parnou

Zriadenie:
1215
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Hrnčiarovce nad Parnou: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1971–1994 pričl. k o. Trnava.
1773 Gerencsér, Hrnscharowetz, Hrnczarowcze, 1786 Gerencscher, Hrentschérowitz, Hrnčarowce, 1808 Gerencsér, Hrnčárowce, 1863–1913 Gerencsér, 1920–1946 Hrnčiarovce, 1946–1971, 1994– Hrnčiarovce nad Parnou
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Hrnčiarovce (Gerencsér), patrili do Archidiakonátu Bratislava a do dekanátu trnavského. Fara tu jestvuje od roku 1215. Tak to uvádzajú schematizmy od roku 1847. S istotou sa v diplomatických spisoch uvádza prvý raz pod menom "villa Gerencher" už v roku 1251 (Knauz, Mons. Strig. I. 387). V 13. storočí sa uvádzajú obyvatelia Hrnčiaroviec ako pestovatelia vinnej révy. Tak ich uvádzajú listiny z roku 1270 (C.D. Árpad. VIII. 305). V súpise Archidiakonátu bratislavského z roku 1390 sa Hrnčiarovce uvádzajú pod menom Gremaro (Fejér C.D. X. VIII. 313). Hrnčiarovce pod menom Gerenchér sa uvádzajú v štatútoch Ostrihomskej kapituly z roku 1397 (Péterffy, l. c.)
Farnosť Hrnčiarovce má od roku 1692 už aj matriky, ktoré sa týkajú nielen farnosti, ale aj filiálok Zelenča a Modranky.Kostol je zasvätený sv. Martinovi, biskupovi a vyznávačovi. Vo farnosti je aj kaplnka, ktorá je tiež zasvätená tomu istému svätcovi, svätému Martinovi.
Pramene:
nem1894; https://farnost-zelenec.webnode.sk [3.9.2020]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Nováky, Andrej farár
1629 - - 1630 - - Dives, Ján farár
1634 sp. - - - - Szentbenedeki, Daniel (Tešmák, 1647) farár
1647 sp. - - - - Raczko, Ján farár
1657 jan. 5. 1680 - - Hlachovics Daniel. farár
1680 apr. 25. 1687 dec. 11. Šulík, Ján farár
1687 dec. 18. 1688 - - Valentovics Joannes. farár
1689 máj - 1705 - - Zvacsek, Ján farár
1705 sept. 12. 1710 - - Dugovič, Pavol farár
1711 dec. 11. 1713 - - Terpalík, Ján farár
1713 jan. 13. 1720 - - Gašparič, Pavol farár
1720 júl 24. 1732 - - Bachtovics, Martin farár
1732 feb. 13. +1747 aug. 2. Solčík, Martin farár
1747 aug. 8. 1749 jan. 24. Simcsik, Ján farár
1749 jan. 25. +1767 jan. 30. Liška, Jozef farár
1767 feb. 10. +1791 sept. 5. Simkovics, Ján (1740-1791) farár
1791 sept. 5. +1829 dec. 15. Zbrankovič, Ján farár
1829 dec. 18. 1843 aug. 5. Nemečkay, Štefan farár
1844 - - +1848 apr. 18. Werner Paulus. farár
1848 máj 16. 1878 júl 1. Olhauser, Michal farár
1878 okt. 23. 1911 - - Ikrényi, Michal farár
1911 - - 1913 - - Ochaba, Pavol administrátor
1913 - - 1945 - - Ochaba, Pavol farár
1945 - - 1945 - - Bulka, Štefan administrátor
1945 - - 1950 - - Balko, Vojtech administrátor
1950 - - 1951 - - Danczi, Ľudovit správca farnosti
1951 - - 1955 - - Šoka, Silvester správca farnosti
1955 - - 1958 - - Bednár František, správca farnosti
1957 - - 1960 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM správca farnosti
1960 - - +1975 apr. 20. Hudec Ján správca farnosti dekan
1975 - - 1978 - - Lefler, Jozef správca farnosti
1978 - - 2003 aug. 1. Jakubec, Alojz správca farnosti