logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hriňová

Zriadenie:
1928
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla.
Iné mená:
Hriňová: okres Detva/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 vyčl. z o. Detva.
1863 Hrinyová, 1892–1913 Herencsvölgy, 1920– Hriňová
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť Hriňová bola vyčlenená z veľkej farnosti Detva v roku 1928, zo začiatku len ako Expozitúra Detvianskej farnosti. Prvým správcom farnosti sa stal ThDr. Jozef Búda.
Na začiatku sa služby Božie odbavovali v kaplnke veľmi skromných rozmerov. Neskoršie ju zväčšili, ale jej priestor nebol pre viac ako 100 veriacich. Potrebu kostola pociťovali všetci, volali po ňom, ale stavba sa veľmi ťažko rodila. Materiál pripravovali od r. 1934. K stavbe však prikročili iba r. 1939. Stavba prežila rozličné krízy, vojnu a prevraty. Dokončená bola posviackou od biskupa Dr. A. Škrábika r. 1947.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1927 - - 1929 - - Búda, Jozef správca farnosti
1929 - - 1965 - - Bundzel, Jozef farár
1965 - - 1975 - - Szabó, František (1911-1997) správca farnosti
1975 - - 1984 - - Blaško, Juraj správca farnosti od r. 1980 okresný dekan Zvolen
1984 sept. - 1991 jún - Mojžiš, Martin správca farnosti