logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrádok

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Hrádok okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1786, 1863–1895 Hradek, 1808, 1898–1907 Hrádek, 1913 Temetvény, 1920 Hrádok, Hrádek, 1927– Hrádok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hôrka nad Váhom (720), 2. Lúka (650), k. sv. Márie Magd. (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Juraj (Hrádok, 1560) farár
1676 sp. - - - - Pixiades, Juraj farár
1684 aug. 12. - - - Sebastiani, Ján farár
1709 dec. 15. 1717 - - Navosni, Jakub Filip farár
1717 - - 1718 - - Philippovics, Matej licenciát
1718 sept. 3. 1728 - - Slezák, Michal farár
1728 feb. 17. 1728 sept. 1. Bajan, Pavol farár
1729 máj 10. 1732 - - Raukovics, Juraj farár
1732 mar. 5. 1733 jún 18. Visnyovszky, Emericus Daniel Alexius farár
1733 sept. 22. 1735 jan. 26. Komparič, Pavol farár
1735 jan. 19. 1741 - - Szedelyi, Jozef farár
1741 jún 30. 1746 - - Szenczy, Ján farár
1746 feb. 14. +1748 feb. 24. Majno, Jozef farár
1748 mar. 2. 1762 apr. 24. Strakovics, Alexander Mikuláš farár
1762 apr. 28. 1766 feb. 6. Medňanský, Ignác (1731-1809) farár
1766 feb. 17. 1767 jún 16. Némethy, Ján Anton farár
1767 jún 16. 1791 jan. 6. Vasváry alias Kossik Georgius. farár
1791 jún 6. +1810 mar. 9. Vrana Franciscus Xav. farár
1810 jún 13. 1820 - - Machovič, Štefan farár
1821 feb. 16. 1827 okt. 28. Vranovics Georgius. farár
1827 nov. 17. +1835 júl 6. Kálmán, Ján farár
1835 sept. 30. +1843 júl 27. Maločaj, Jozef (1782-1843) farár
1843 aug. 10. 1864 mar. 13. Karaba, Štefan farár
1864 apr. 27. 1866 jan. 26. Pristyák, Neit farár
1866 apr. 4. 1869 mar. 25. Dónay, Ján farár
1869 mar. 29. 1881 jún 18. Melčický, Eugen farár
1881 aug. 6. 1888 - - Holeksy, Jozef farár
1888 - - 1888 - - Šohajda, Ignác administrátor
1888 - - 1893 - - Kováč, Jozef (Malacky, 1858) farár
1893 - - 1912 - - Fehérváry, Koloman farár
1912 okt. - 1921 - - Buček, Matej administrátor, farár 1913 farár
1921 - - 1949 - - Czaudt Ľudovít farár
1949 - - 1952 - - Tamaškovič, Štefan správca farnosti
1953 - - 1962 - - Guga, Ján správca farnosti
1963 - - 1969 - - Rozbora, Jozef správca farnosti
1969 - - 1992 - - Tomašovič, Michal správca farnosti
1992 - - 2005 - - Glejdura Pavel farár
2005 - - 2006 - - Kováč Štefan, PhDr., PaedDr. farár