logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horný Vadičov

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1803)
Iné mená:
Horný Vadičov: okres Kysucké Nové Mesto/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1907 pričl. o. Stredný Vadičov.
1773 Felső-Vadicso, Horní Wadičow, 1786 Felschő-Wadicschó, 1808 Felső-Vadicsó, Horní Wadičow, 1863 Felsővadicso, 1873–1902 Felsővadicsó, 1907–1913 Felsővadas, 1920 Horný Vadičov, [Horný] Vajčov, 1927– Horný Vadičov
Stredný Vadičov: 1773 Közép-Vadicso, Sr[e]dní Wadičow, 1786 Kösép-Wadicschó, 1808 Közép-Vadicsó, Prostřední Wadičow, Střední Wadičow, 1863 Középvadicso, 1873–1902 Középvadicsó, 1907 Középvadas
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolný Vadičov (570), kap. P. M. (1902), 2. Lopušné Pažite (470), kap. P. M. (1909).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 febr. 10. 1790 máj - Sándor, Cyprián, OFM farár
1790 máj - 1790 aug. - Terlanday, Fulgentius administrator
1790 aug. - 1811 - - Pongrác, Jozef (1760-1820) farár
1811 - - 1811 - - Daniš, Štefan administrator
1811 sept. 8 1828 jan. - Chládeczky, Joannes farár
1828 febr. - 1842 - - Peskovics, Andreas farár
1842 okt. - 1848 - - Toček, Ján farár
1848 - - 1848 - - Zaymus, Jozef administrátor
1848 - 1871 - - Zsucha, Martinus farár
1871 - 1871 - - Biringer, Pavol administrátor
1871 - 1887 - - Lerch Joannes farár
1887 - 1887 - - Lemeš, Ignác administrátor
1887 febr. 27. 1890 - - Gajdošík, Juraj farár
1891 - - 1891 - - Grebeň, Ján administrátor
1891 - - +1896 dec. 30. Prokša, Juraj farár
1897 - - 1903 - - Bérhelyi, Antal farár
1903 - - 1904 - - Bielik, Michal administrátor
1904 - - 1928 - - Majer, Andrej administrátor
1928 - - 1928 - - Stránsky, Albert administrátor
1929 - - 1929 - - Gahér, Štefan administrátor
1929 - - 1931 - - Kutiš, Ignác administrátor
1931 - - 1937 okt. 1. Rumpel, Karol administrátor, farár
1937 - - 1938 - - Mikuš, Félix správca farnosti
1938 - - 1940 - - Nereča, Ľudovít správca farnosti
1940 - - 1960 - - Horváth, Pavol administrátor
1960 - - +1974 okt. 21. Štrbák, Vojtech správca farnosti
1974 - - 1981 - - Majtán, Pavol správca farnosti
1981 - - 1997 - - Bukovan, Stanislav správca farnosti
1997 - - 2010 - - Sňahničan, Ján farár