logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horný Bar

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
686 Horný Bar : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1960 pričl. o. Šuľany; 1960–1988 pričl. o. Bodíky.
1773 Föll-Báár, 1786 Felbár, 1808 Fel-Bár, Felbár, 1863–1920, 1938–1945 Felbár, 1927–1938, 1945–1948 Horný Bar, Felbár, 1948– Horný Bar
---------------
Šuľany: 1773 Süüly, 1786 Schüll, 1808, 1863, 1877–1948 Süly, 1873 Süll, 1948–1960 Šuľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bodíky (563), kap. P. M. Ruž. (1954), 2. Šulany (527), k. sv. Anny (1250), kap. sv. Maurícia,
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1510 sp. - - - - Štefan (Horný Bar, 1510) farár
1561 sp. et 1562 - - Babarczy, Dionýz farár
1630 sp. et 1634 - - Mohácsi, Juraj farár
1635 ? - - - - Szilla, Gašpar farár
1640 ? - - - - Antalovič, Ján farár
1647 sp. - - - - Méhes, Pavol farár
1650 ? - - - - Magnovics, Ján farár
1652 - - 1653 - - Vashideghy Michael. farár
1653 - - 1654 - - Kucsányi, Štefan farár
1654 - - 1654 - - Bokoz, Ján farár
1655 ? - - - - Gergelyi Michael farár
1660 ? - - - - Lazár, Juraj farár
1665 mar. 11. 1665 apr. 17. Nyitray, Ján farár
1667 - - - - - Veszeley Joannes, Ignatius. farár
1668 pred - 1668 - - Erős, Michal farár
1667 júl 27. - - - Rutkay, Ignác farár
1667 - - - - - Fekete, Martin farár
1667 - - - - - Olas, Pavol (1663-1730) farár
1676 mar. 20. 1676 - - Baksay, Ondrej farár
1676 máj - 1683 - - Sziráky, Ján Imrich farár
1683 jún 7. 1690 - - Orbán, Valentín farár
1690 apr. 24. 1692 apr. 20. Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1692 aug. 19. 1694 aug. - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
1695 máj 12. 1699 aug. 18. Hidassy, Ján (1661-1710) farár
1699 jún 16. 1702 - - Almáši, Juraj farár
1702 okt. 29. 1706 - - Kiss, František (18. stor.) farár
1706 mar. 13. 1710 - - Névery, Pavol farár
1710 máj - 1710 dec. - Fitoš, Peter farár
1710 dec. - 1713 júl - Keszthelyi, Martin farár
1715 mar. 27. 1728 júl 23. Konkolyi, Ladislav farár
1729 dec. 14. 1741 júl 13. Szenczy, Ján farár
1741 júl 21. 1749 mar. 3. Liszkay, Andrej farár
1749 mar. 13. 1754 júl 17. Urbini, František Kristián Michal farár Urbini Franciscus - opr.ed.
1754 sept. 19. 1757 dec. 28. Ferenczy, Gabriel farár
1758 mar. - 1765 dec. - Kondé, Alexander farár
1765 dec. - +1818 dec. 19. Ivančič, Jozef farár
1819 mar. 1. +1834 sept. 22. Cséfalvay, Imrich farár
1835 feb. 20. +1881 máj 15. Némethy, František farár
1881 aug. 20. 1903 - - Tomanovich, František farár
1903 - - 1942 ? - Winkler Pavol farár 1911—1912 dekan.
1942 - - 1965 - - Szőcs, Vojtech správca farnosti, farár 1950 obv. dekan
1965 - - 1993 po - Mesároš, Július administrátor 1967 dekan
1965 - - - - - MÉSZÁROS Július farár