logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Trhovište

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Bartolomeja, apoštola
Iné mená:
Horné Trhovište: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1979–1990 pričl. k o. Horné Otrokovce.
1773 Felső-Vassard, Ober-Wascharditz, Horne Wassardicze, 1786 Felschő-Wáschárd, Wissné Wassardice, 1808 Felső-Vásárd, Horní Wassárdice, 1863–1913 Felsővásárd, 1920–1948 Horné Vašardice, 1948–1979, 1990– Horné Trhovište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Tepličky (470), kap. Najsv. Trojice (1834), 2. Dolné Otrokovce (430), k. sv. Michala A. (1934).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - - - - Juraj (Horné Trhovište, 1559) farár
1691 jan. 22. - - - Cervini, Daniel farár
1706 sp. - 1710 - - Haláči, Ján farár
1714 máj 30. 1715 - - Blaškovič, Martin z Horných Zeleníc farár
1715 - - 1721 - - Vihla, Joannes, Franciscus, Michael farár
1721 okt. 7. 1725 - - Miskóczy, Martin farár správne má byť Martinus
1725 apr. 20. 1726 - - Chnapko, Ján farár
1726 sept. 17. 1729 máj 3. Šóky, Ján Anton farár
1729 jún 3. 1733 - - Ďuričkai, Ján farár
1733 feb. 25. +1738 dec. 28. Voldány Adamus. farár
1739 jan. 2. +1760 júl 29. Heriban, Andrej farár
1760 júl 30. 1776 máj 28. Brožek, Martin farár
1776 - - +1782 feb. 20. Bartoš, Štefan farár
1782 - - 1792 - - Vlkovics Antonius. farár
1792 feb. 3. 1793 - - Kmotorkay, František farár
1794 sept. 24. 1806 - - Urbanovský, Ján (1761-1813) farár
1807 - - 1811 - - Victor Andreas. farár
1811 - - 1821 - - Meliček, Jozef farár
1821 - - +1828 mar. 11. Kaur, Ján farár
1828 - - +1832 feb. 20. Nozdrovický, Ľudovít farár
1832 feb. - +1832 sept. 11. Richter, Ignác farár
1832 - - 1836 - - Jedlička, Imrich farár
1836 - - 1859 - - Koch, Jozef farár
1859 - - 1864 nov. 25. Dubnický, Ján (1825-po 1894) farár
1864 Nov 25. 1867 - - Bartoň, František farár
1867 - - +1873 máj 31. Takáč, Jozef (1806-1873) farár
1873 - - 1884 okt. - Duday, Michal farár
1884 okt. - 1890 - - Szkokánek, Jozef administrátor
1890 - - 1890 - - Jedinák, Teodor farár
1890 - - +1918 sept. 30. Bednár, Pavol farár
1919 - - 1934 - - Satko Jozef administrátor
1935 - - 1943 - - Drgoň, Pavol farár
1943 - - 1960 - - Sulo, Rudolf správca farnosti
1960 - - 1962 - - Malík František správca farnosti
1962 - - 1978 - - Packa, Vojtech správca farnosti
1978 - - +1988 - - Jakabovič, Benedikt, SJ správca farnosti
1989 - - 1992 - - Hrebíček, Pavol správca farnosti
1992 - - 1997 - - Franta, Jozef správca farnosti
2002 - - 2007 - - Čurka Pavol administrátor