logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hontianske Trsťany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Bartolomeja, apoštola
Iné mená:
Hontianske Trsťany: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Nádas, Nadoschany, 1786 Nadasch, Nadoschany, 1808 Nádas, Nádossany, 1863–1907 Nádas, 1913 Hontnádas, 1920–1948 Nadošany, 1948–1973 Tekovské Trsťany, 1973– Hontianske Trsťany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
i. Hont. Moravce (240), 2. Súdovce (190).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Demeter(1332,Sudince) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Enslinus(1332,Hontianske Moravce) kňaz
1630 sp. - +1630 - - Bricciades, Tobiáš farár
1647 sp. - - - - Szentbenedeki, Daniel (Hrnčiarovce, 1634) farár
1667 máj 19. 1669 - - Evadovský, Šebastián farár
1669 máj 7. 1677 - - Petróci, Tomáš farár
1677 máj 7. 1689 - - Starovics, Jakub farár
1689 okt. 24. 1692 apr. 16. Petróci, Tomáš farár
1692 apr. 16. +1693 - - Savrnovics, Juraj Ján farár
1693 apr. 29. +1700 - - Hindy, Juraj farár
1700 apr. 25. +1708 dec. - Čermák, Mikuláš farár
1709 feb. 11. +1709 aug. - Klempay, Ján farár
1709 sept. 8. 1713 - - Modray, Ján farár
1713 mar. 11. 1722 - - Dobronay, František farár
1722 sept. 7. 1737 sept. 7. Jesenský, Andrej Jozef Štefan farár
1737 nov. 26. 1745 - - Skutecký, Pavol farár
1745 máj 5. +1763 feb. 4. Frivaldský, Štefan farár
1763 feb. 12. 1767 - - Palič, Karol farár
1767 aug. 22. 1773 - - Antoni, Jozef farár
1773 máj 17. +1783 apr. 2. Kocnár, Juraj farár
1783 apr. 19. +1826 mar. 10. Balogh, Andrej (?-1826) farár
1826 mar. 15. 1849 - - Reszka, Florián farár
1849 - - 1867 - - Ponner, Ján farár
1867 jún - 1908 - - Némethy, Rudolf farár
1908 - - 1910 - - Grancsics, Michal farár
1910 - - 1910 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
1910 - - 1913 - - Rehánek, František farár
1913 - - 1914 - - Szahulcsik, Vendelín administrátor
1914 - - 1923 ? - Szahulcsik, Vendelín farár
1923 - - 1964 - - Petrek, Jozef (1888-1973) farár
1964 - - 1968 - - Jurišič, Michal správca farnosti
1968 - - +1993 - - Dzibela, Imrich správca farnosti