logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Holumnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
Obec je doložená z roku 1293 ako Nova Lompnicha, neskôr ako Noglumnicha 1329, 1361 Magna Lomnitz, 1773 Holemnicz, Holomnicz, Holumnitz, 1786 Holomnitz, Polumnitz [!], 1808 Holló-Lomnicz, Hollomnitz, Holomnica, 1863–1913 Hollólomnic, 1920– Holumnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jurské (520), k. sv. Juraja (st.), 2. Ihľany (Majerka-Stotince)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Holumnica je jedna z najstarších spišských obcí, ktoré vznikli na zákupnom domácom práve v 12. alebo začiatkom 13. storočia, ale chýbajú o tom hodnoverné podklady. Ján Beňko predpokladá, že listina z roku 1235 o spore medzi krakovským biskupom a ostrihomským arcibiskupom o odvádzaní poplatku sa dotýka aj Holumnice.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Ján (Holumnica, 1519) farár
1564 sp. - - - - Venceslaus. farár
1700 sp. - - - - Starinszky, Krištof farár
1750 - - 1764 - - Egennolff, Štefan farár
1763 - - 1772 aug. 13. Andrejkovič, Michal duchovný správca v Ihľanoch Podľa Schem. 1978 fil. Holumnice.
1764 - - 1770 - - Fidely, Pavol farár
1770 - - - - - Janičkovič, František farár
1811 sp. - 1812 sp. - Volandt. Josephus farár
1811 sp. - 1812 sp. - Duchon, Ignác farár
1821 sp. - 1824 sp. - BARVULSZKÝ, Ján farár
1821 sp. - 1824 sp. - Petruska Josephus farár
1825 sp. - - - - Szmollen Martinus farár
1827 sp. - 1839 sp. - Huszko Josephus farár
1841 sp. - 1843 sp. - Hlavácz Josephus farár
1856 sp. - - - - Drabinsky Samuel farár
1906 - - - - - Sommer, Bernard administrátor
1927 - - +1940 aug. 29. Sommer, Bernard farár
1963 - - 1964 - - Lejša, Fedor správca farnosti
1964 - - 1966 - - Bujna, František správca farnosti
1966 - - - - - Novický, Gaudentius František, OFM správca farnosti