logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Holíč

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Martina, biskupa
Iné mená:
Holíč: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Holics, Hollitsch, Gollicž, 1786 Holicsch, 1808 Holics, Holitsch, Holič, 1863–1913 Holics, 1920–1946 Holič, 1946– Holíč
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kátov (450), k. sv. Imricha (1910), 2. Popudinské Močidlany (časť Močidlany), (1.050), k. sv. Šimona a .Júdu (1801), 3. Popud. Močidlany, (časť Popudinské), k. sv. Štefana (1789), 4. Trnovec (400), k. P. M. Ruž. (1872).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Venceslaus. farár
1630 a 1647 - sp. - Sartorides, Martin farár
1669 apr. 12. 1677 - - Vinczy Andreas. farár
1677 máj 7. 1678 - - Uhrovics, Tomáš farár
1678 - - 1678 - - Šustovič, Imrich Michal Andrej farár
1679 mar. 24. 1685 - - Szlovatius, Ján Andrej farár
1685 apr. 17. 1690 jan. 2. Kruplanicz, Juraj farár
1690 dec. 14. 1703 - - Zgurics Michael. farár
1703 - - 1711 - - Polóni, Ján Václav farár
1711 aug. - 1713 - - Koron, Martin (1640) farár
1713 mar. 20. 1714 mar. 11. Miletič, Ján Jozef farár
1714 apr. 5. +1722 mar. 24. Horváthovics, Michal Gabriel Pavol farár
1722 apr. 14. +1728 jún 18. Banovič, Pavol (Peter) farár
1728 júl 1. 1740 - - Agnelli, Juraj Imrich farár
1740 dec. 22. 1761 - - Sádecký, Ján (Lokca, -1739) farár
1761 apr. 24. 1781 - - Masár, Jozef farár
1781 - - 1795 - - Gazapy, Ladislav farár
1795 sept. 12. 1818 jún 10. Freyzeysen, Ján farár
1818 - - +1840 jan. 6. Intibus, Jozef farár
1840 - - 1844 - - Doboš, Juraj farár
1844 - - +1854 dec. 24. Kraupa, Vincent farár
1855 - - 1861 - - Plechschmidt, Ignác farár
1861 - - +1893 máj 4. Schnierer, Ignác farár
1893 - - 1913 - - Kučera, Jozef farár
1913 - - 1914 - - Herold, Herman administrátor
1914 - - +1923 aug. 6. Agnelli, Jozef farár
1919 - - 1921 - - Macháček, Pavol administrátor
1923 - - 1931 - - Fazekaš Ľudovít administrátor, farár 1928 farár
1931 - - 1932 - - Strehár, Dezider správca farnosti
1932 - - 1938 - - Strehár, Dezider farár
1938 - - 1960 - - Pastor, František farár od r. 1951 školský dekan, od r. 1953 okresný dekan
1960 - - 1966 - - Macháček, Pavol farár
1966 - - 1991 - - Havran, Jozef farár
1990 - - 1991 - - Riecky, Ján Mária Vianney Marián, OFMCap farár
1991 - - - - - Janovský, Metod Ján, OFMCap farár