logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hnilčík

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1885)
Iné mená:
Hnilčík: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica)
1863–1900 Kishnilec, 1902–1913 Szepespatak, 1920– Hnilčík
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Zamborovics Josephus farár
1812 - - 1843 - - Dužek, Ondrej farár
1843 sp. - 1856 sp. - Plenczner Laurentius farár
1940 - - 1944 - - Sárený, Jozef správca farnosti
1963 - - 1965 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
1972 - - 1976 - - Laček, Ján správca farnosti
1976 - - 1977 - - Tatarko, Anton správca farnosti
1977 - - - - - Filipek, Andrej, SJ správca farnosti
1997 01 15 - - - Tomáň Jozef farár