logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hejce(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Hejce (slov. Hejce aj Choca, historicky maď. Héce) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Göncskom okrese. Má rozlohu 952 ha a žije tu 281 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1778 - - 1808 - - Ujházy, Karol farár
1808 - - 1824 - - Berzeviczy, Ján de Brezovica farár
1824 jún 24. 1838 - - Lipcsey, Juraj, titulárny biskup farár
1837 - - 1839 - - Máczy, Ján farár
1839 - - 1871 - - Pandula, Jozef farár
1871 - - 1889 - - Zsendovics, Ján, st farár
1890 - - 1904 - - Weiser, Karol administrátor
1904 - - 1917 - - Csillag, Martin administrátor
1917 - - - - - Figula, Ján farár
1991 - - 1997 - - Nagy, Vojtech farár