logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Harichovce

Titul kostola:
P. M. Nep. Poč. (1760)
Iné mená:
Harichovce: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Harikocz, Halmsdorff, Harikowcze, 1786 Harikocz, Balmsdorf, Halmsdorf, Hárikowze, 1808 Harikócz, Palmsdorf, Hařikowce, Harykowce, 1863–1882 Harikóc, 1888–1902 Pálmafalu, 1907–1913 Pálmafalva, 1920 Harikovce, 1927– Harichovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Levočské Lúky (200). K 47, p 15, s 13. Duchovný správca: Emanuel Chyla.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1825 sp. - Molcsány Michael farár
1825 sp. - - - - Molcsány Michael farár
1894 okt. 3. 1894 dec. 23. Hric, Ondrej administrátor
1935 - - - - - Cehuľa, Jozef farár
1970 - - 1978 - - Šterbák, Jozef správca farnosti
1975 - - 1982 - - Chyla, Emanuel správca farnosti