logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hájske

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Barbory, panny a mučenice
Iné mená:
Hájske: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Kőpösd, 1786 Köppeschd, 1808 Köpösd, Kepessd, Kepežd, 1863–1913 Köpösd, 1920 Kepešd, 1927–1948 Kepežd, 1948–1951 Dverníky, 1951– Hájske
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Obec Hájske bola filiákou Šoporne, v r. 1787 tu bola zriadená kaplánska stanica a v r. 1809 farnosť.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1784 - - 1787 - - Piaček, Ján farár
1787 - - +1807 apr. 22. Franner, Leander farár
1808 - - 1811 - - Takács, Calasantius,OFM farár
1811 - - 1816 - - Kucsera Clemens, OFM farár
1816 - - 1817 - - Szentbenedeky, Juraj farár
1817 - - 1821 - - Madvay, František Xaverský farár
1821 - - +1842 apr. 24. Frank, Ignác Ján farár
1842 júl 27. +1845 sept. 22. Závadszky Joannes. farár
1845 dec. 9. 1847 mar. 4. Dónay, Ján farár
1847 - - +1859 dec. 1. Simunyi, Peter farár
1859 dec. - 1860 - - Rusňák, Jozef (1802-1882) farár
1861 máj 4. 1861 - - Štetina, Jozef farár
1861 - - 1862 - - Palkovič, Ján (1813-1890) farár
1862 - - 1863 júl 20. Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
1863 sept. 10. 1866 - - Buday, Jozef (1813-1892) farár
1867 - - 1897 - - Probst, Dionýz farár
1898 - - 1918 - - Ligdai Liborius. Joseph. administrátor, farár
1918 - - 1918 - - Anderka, Ferdinand (1875) administrátor
1918 - - 1919 - - Berényi, Eugen administrátor
1919 - - 1927 - - Neznámy kňaz
1927 - - 1930 - - Dolinský, Ján administrátor
1931 - - 1934 - - Beregszegi Andrej administrátor
1934 - - 1937 - - Neznámy kňaz
1937 - - 1940 - - Maurery Rudolf, ThDr. administrátor
1940 po - 1951 - - Frtús, Anton administrátor
1951 - - 1959 - - Mášik, Prokop Jozef, C.C. administrátor
1960 - - 1965 - - Bajcár, Karol správca farnosti
1965 - - 1969 - - Šimončík, Ladislav správca farnosti
1969 - - +1989 - - Benčat, Štefan správca farnosti
1990 - - 1993 - - Kalúz, Anton farár
1997 júl 15. 1999 sept. 15. Franta, Jozef správca farnosti
2005 júl 1. 2010 - - Hrebík, Anton farár r. 2010 honorárny dekan Trnavská arcidiecéza