logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Habovka

Titul kostola:
P. M. Sedemb. (1820)
Iné mená:
Habovka: okres Tvrdošín/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Habouka, 1786 Habowka, 1808 Habóvka, 1863– Habovka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Zuberec (1250), k. sv. Vendelína (1931), kapl. sv. Vendelína (1791).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Dedinszky Joannes farár
1821 sp. - 1829 sp. - Virosztek Josephus jun. farár
1831 sp. - 1843 sp - Gnizsak Ignatius farár
1856 sp. - - - - Zsuffka Joannes farár
1856 - - 1857 - - Žufka, Ján administrátor
1951 - - 1993 - - Bárdoš, Edmund Peter správca farnosti