logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Grinava

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Žigmunda
Iné mená:
Pezinok: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1947 pričl. o. Cajla; 1975 pričl. o. Myslenice .
1773 Bazinium, Bazin, Bösing, Pesinek, 1786 Pösing, Bozin, Pezinek, Basinium, 1808 Bazinium, Baziny, Bösing, Pösing, Pezýnek, 1863–1913 Bazin, 1920– Pezinok

Cajla: 1773 Czajla, Zayla, Czayla, 1786 Czajla, 1808 Czaila, Zeil, 1863 Caila, 1873–1947 Cajla
Myslenice: 1773 Grinavia, Grinau, Grinawa, 1786 Grünau, Grinavia, 1808 Grünau, Grinavia, Grýňawa, Gříňawa, 1863–1913 Grinád, 1920 Grinava, 1927–1947 Grinava, Grünau, 1947–1975 Myslenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Limbách (450), k. sv. Teobalda (14. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 - - 1562 - - František (Turňa, 1561) farár
1630 sp. - - - - Nahácsy, Mikuláš farár
1647 sp. - - - - Izakovič, Peter farár
1656 - - 1657 - - Szulinszky, Martin farár
1657 - - 1663 - - Junikovics, Edmund farár
1660 - - 1667 - - Vietoris Marcus. farár
1667 jún 1. 1670 - - Szolcsányi, Sebastián farár
1670 feb. 28. 1672 máj 24. Marsalik, Martin farár
1672 sept. 18. 1673 - - Agnelli, Ján farár
1673 jún 1. 1674 - - Meszárics, Andrej Bartolomej farár
1674 apr. - 1681 - - Kraus, Tobiáš farár
1680 apr. 28. 1691 - - Hlachovics Daniel. farár
1681 mar. 30. 1689 - - Demovič, Štefan farár
1691 nov. 30. 1704 dec. 19. Baktovics Josephus, Martinus farár
1705 - - 1705 - - Spaid, Michal farár
1710 - - 1714 - - Piaristi zo Svätého Juraja spoločná správa
1714 aug. 26. 1723 - - Kubovič, Juraj farár
1723 sept. 30. 1726 - - Dvoráček, Karol Jozef farár
1726 okt. 8. 1728 - - Jungwirth, Anton farár
1728 apr. 12. 1735 - - Klenovič, Ján farár
1735 feb. 2. 1736 feb. 4. Palugyay, Ján farár
1736 apr. 12. 1737 apr. 27. Miškovič, Jozef farár
1737 máj 3. 1741 nov. 18. Komparič, Juraj farár
1741 nov. 18. 1751 nov. 7. Spravujú farári z Pezinka excurrendo
1751 nov. 7. 1764 máj 10. Pauer, Ján farár
1764 júl 2. 1771 - - Schavniczky, Michal farár
1771 okt. 3. +1783 feb. 9. Dlabač, Daniel farár
1783 máj - 1791 - - Egri, Ignác farár
1791 - - 1792 - - Kunst, Ján farár
1792 nov. 29. 1792 - - Albrecht, Ján farár
1792 - - +1802 mar. 11. Bobkovič, Ján (1760-1802) farár
1802 aug. 25. 1813 - - Egyed, Jozef farár
1814 mar. - 1841 - - Sklenár, Ján farár
1841 - - 1857 máj - Králik, Jozef farár
1857 - - 1859 - - Fodor, Jozef (1825-1874) farár
1859 mar. - +1889 máj 19. Herbán, Jozef farár
1889 - - 1890 - - Bednár, Pavol administrátor
1890 - - 1893 - - Roszipal, Anton farár
1894 - - 1899 - - Chrenko, Ignác farár
1899 - - 1899 - - Valenta Joannes. administrátor
1899 - - 1902 - - Borovszky, Jozef administrátor, farár 1900 farár
1902 - - 1908 - - Budaváry, Augustín Andrej farár
1908 - - 1908 - - Bokor Ernest administrátor
1908 - - 1909 - - Greguška Jozef farár
1909 - - 1910 - - Platthy, Žigmund administrátor
1911 - - 1912 - - Horváth, Ladislav administrátor
1912 - - 1913 - - Uhrík, Michal farár
1914 - - 1922 - - Treskoň, Ernest administrátor
1922 - - 1924 - - Petrovič, Vavrinec administrátor
1924 - - 1934 - - Filkorn, Anton administrátor, farár
1936 - - 1937 - - Hudec Konštantín, PhDr. administrátor, farár
1937 - - 1944 - - Rácz, Štefan (1897-1972) administrátor
1944 - - 1946 - - Solmoši, Jozef správca farnosti
1946 - - 1952 - - Dreveňák Matej (Gašpar) administrátor, farár
1952 - - 1952 - - Veselský, Jozef správca farnosti
1953 - - 1966 júl 1. Horváth, Michal (1908-1980) administrátor
1966 - - 1969 - - Sojka, Štefan správca farnosti
1969 - - 1980 - - Rozbora, Jozef správca farnosti
1982 - - 1990 - - Vojtíšek, Miloš administrátor