logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gabčíkovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Margity, panny a mučenice
Iné mená:
Gabčíkovo : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Böös, 1786 Bösch, 1808 Bös, 1863 Böős, 1873–1920, 1938–1945 Bős, 1927–1938, 1945–1948 Beš, Bős, 1948– Gabčíkovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Pastúchy (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Szentgyörgyi, Štefan (Beša, 1647) farár
1680 - - - - - Tardoskeddi, Štefan farár
1681 jan. 25. - - - Boczardi, Imrich farár
1702 - - - - - Lukáč, Martin (1666-1721) farár
1719 apr. 15. 1720 - - Frančič, Štefan František farár
1720 - - 1721 - - Lukáč, Martin (1666-1721) farár
1721 - - +1730 jan. 23. Szolcsányi, Juraj farár
1730 jún 6. 1731 - - Rostás, Martin farár
1731 sept. 18. 1733 - - Urbányi Andreas. farár
1733 feb. 4. +1740 jan. 12. Medňanský, Ignác (1664-1740) farár
1740 mar. 14. 1741 dec. - Makay, Gabriel farár
1742 feb. 15.. 1744 - - Thury, Juraj farár
1745 apr. 1. +1757 dec. 15. Horváth, Ján (Štvrtok na Ostrove, 1720) farár
1757 dec. 28. 1776 okt. - Ferenczy, Gabriel farár
1776 okt. 20. +1797 máj 22. Spaits, Peter, SJ farár
1797 máj 21. +1834 jún 4. Kardoš, Jozef (1767-1834) farár
1834 aug. 18. +1885 apr. 13. Ábel, František farár
1885 júl 10. 1902 - - Husár, Štefan administrátor, farár
1902 - - 1912 - - Kirchknopf, František administrátor, farár
1912 - - 1929 - - Miskovicz Ján farár
1929 - - 1937 - - Bohuss Rudolf administrátor
1937 - - +1947 - - Csiba, František farár
1947 - - 1951 - - Józan, Ľudovít správca farnosti
1951 - - +1975 po - Simon, Rudolf správca farnosti 1975 čestný dekan
1979 - - - - - Zsidó Ján, farár