logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Füzér(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:
Fizér (slov.)
Stručné dejiny:
Füzér (slov. Fizér) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Šiatronovomestskom okrese. Má rozlohu 3749 ha a žije tu 526 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1778 - - 1782 - - Pekarovits, Ján farár
1802 máj 7. 1818 jún 29. Baňás, Juraj farár
1818 - - 1821 - - Csom, Jozef administrátor
1821 dec. 20. 1834 - - Molnár, Jakub farár
1835 jan. 29. 1848 - - Piller, Štefan farár
1835 - - 1835 - - Kvartek, Adam administrátor
1848 - - 1848 - - Szentléleky, Gejza, de Eadem administrátor
1848 - - 1850 - - Hupka, Karol administrátor 1850 farár
1881 - - 1883 - - Farbáky, Cassianus, OFM administrátor
1882 - - - - - Bella, Samuel administrátor
1888 po - 1889 - - Tasnády, Jozef administrátor
1889 - - 1892 - - Csurilla, Augustín administrátor
1892 - - +1929 sept. 24. Novák, Ladislav administrátor 1916 farár
1932 - - 1935 - - Sommer, Ernest administrátor
1934 - - 1941 - - Bodnár, Jozef, ml administrátor
1941 - - 1942 - - Tima, Leopold administrátor