logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Fridman(Poľsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený.
Stručné dejiny:
Fridman (poľ. Frydman, maď. Frigyesvágása) je dedina na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom (súčasť Uhorska, v rokoch 1939 - 1945 patrila Slovensku) bola roku 1920 anektovaná Poľskom. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1828 sp. - Holmik Joannes farár
1829 sp. - - - - Patsecha Clemens farár
1830 sp. - 1843 sp. - Nálepka, Ján Evanjelista farár
1856 sp. - - - - Prokopovich Eduardus farár
1940 - - 1945 - - Farbarik, Jozef správca farnosti