logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Farná

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol sv. apoštolov Petra a Pavla
Iné mená:
Farná: okres Levice/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773, 1786, 1863–1913, 1938–1945 Farnad, 1808, 1920–1938, 1945–1948 Farnád, 1948– Farná
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1295 sp. - - - - Peter (Farná, 1295) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Farná) kňaz
1630 sp. - - - - Livati, Benedikt farár
1787 - - 1795 apr. 21. Sticzay, Ján farár
1795 okt. 28. 1795 nov. 10. Farkas, Gabriel farár
1795 nov. 10. 1795 dec. 6. Zelenák Josephus, Carolus. farár
1795 dec. 6. 1802 aug. 31. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár
1802 okt. 27. +1840 feb. 12. Horňáček, Jozef farár
1840 - - +1849 júl 8. Ettemberger, Imrich farár
1849 - - 1860 - - Massa, Alexius farár
1860 - - +1877 júl 10. Liftner, František farár
1877 - - 1903 - - Szilaveczky, Ján farár 1888 - 1891 admin. Baumann Leo
1903 - - 1903 - - Kaveggia Koloman administrátor
1903 - - 1918 - - Kún, Štefan farár 1916 prísediaci
1918 - - 1919 - - Bednárik, Jozef (1876-1976) administrátor
1919 - - 1955 - - Bednárik, Jozef (1876-1976) farár
1955 - - 1957 - - Presinszky František administrátor, farár 1919 farár
1957 - - 1958 - - Timár, Imrich administrátor
1958 - - 1959 - - Szabó, Ľudovít správca farnosti
1959 - - 1960 - - Szokolay, Anton správca farnosti
1960 - - 1965 - - Bruckner, Ladislav správca farnosti
1965 - - 1968 - - Tóth, Akvilín Július, OFM správca farnosti
1969 - - 1974 - - Molnár, Jozef (1903-1974) správca farnosti
1975 - - 1977 - - Szeiff, František správca farnosti