logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Fačkov

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1761).
Iné mená:
Fačkov: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Facskov, Fačkow, 1786 Facschkow, 1808 Facskó, Fačkow, 1863, 1877–1882 Facsko, 1873, 1888–1913 Facskó, 1920– Fačkov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1799 - - Koleda, Andreas farár pravdep. dôchodca vo Fačkove
1799 febr. - 1802 - - Groó, Josephus farár matrika
1802 - - 1803 - - Taugh, Josephus farár
1803 jún 18. +1810 - - Gombár, Andrej farár matrika
1810 máj - 1812 - - Zsittnan, Paulus farár matrika
1812 - - 1814 - - Vidra, Solanus, OFM administrátor matrika
1814 máj - 1815 - - Zamaróczy, Alexander farár
1815 sept. 21. 1820 febr. - Czingell, Martinus farár
1820 febr. - 1859 - - Krátky, Joannes farár aj r. 1857
1859 - - 1859 - - Kropáč, Jozef administrátor
1859 - - 1864 - - Farský, Štefan farár
1864 - - 1864 - - Gerháth, Michal administrátor
1864 - - 1868 - - Döller, Jozef farár
1869 - - 1870 - - Pivarči, Ferdinand administrátor
1870 - - 1879 - - Zlatáry, Karol farár
1879 - - +1887 máj 24. Biringer, Pavol farár
1887 - - 1887 - - Oravský, Rudolf administrátor
1887 - - +1894 - - Anderlík, Alojz farár
1895 - - 1896 - - Adamík, Ignác administrátor
1896 - - 1921 - - Imlauf, Karol farár
1921 - - 1926 - - Leitman, Štefan (1891-1966) administrátor, farár
1926 - - 1932 - - Kempný, Juraj administrátor, farár
1933 - - 1943 - - Boleček, Fabián administrátor
1943 - - 1944 okt. 22. Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
1944 - - 1945 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) administrátor
1945 jún 1. 1948 sept. 1. Ceizel, Eugen správca farnosti
1948 - - 1949 - - Korec, Rudolf správca farnosti
1950 - - 1959 sept. - Drgoň, Alojz správca farnosti
1959 - - 1960 - - Praženec, Viliam správca farnosti
1960 dec. - 1969 sept. - Prístupný Emil, OPS správca farnosti
1969 - - 1972 - - Kutiš, Ignác správca farnosti
1972 júl 1. 1986 - - Prístupný Emil, OPS správca farnosti
1986 - - 1989 - - Nižník, Štefan správca farnosti
1989 - - 1991 - - Šimko, Ján správca farnosti
1991 - - 1993 - - Zboran, Viktor správca farnosti
1993 - - 1994 máj - Daniš, Ján farár
1994 - - 1995 - - Šadlák, Pavol excurrendo z Rajeckej Lesnej
1995 júl - 1996 júl - Domian, Anton správca farnosti