logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Erdöbénye(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola neznámy
Stručné dejiny:
Erdőbénye je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Tokajskom okrese. Má rozlohu 4580 ha a žije tu vyše tisíc obyvateľov.
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1783 - - 1794 - - Loktsánszky, Gašpar farár
1795 - - 1818 - - Tatay, Imrich st farár
1819 - - 1837 - - Eördögh, Ján farár
1837 - - 1837 - - Jeszenszky, Andrej farár
1838 - - 1851 - - Bessenyey, Pavol, de Eadem farár
1851 - - 1882 - - Kocsis, Ján farár
1882 - - 1887 - - Sulyoky, Alexander administrátor
1887 - - 1902 - - Szekeresi, Ján administrátor
1902 - - - - - Violet, Július administrátor
1906 - - 1922 - - Malicsky, Jozef administrátor-farár
1922 - - 1934 - - Nagy, Jozef administrátor
1934 - - - - - Juhász, Eugén, Ján administrátor