logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dvory nad Žitavou

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vojtecha
Iné mená:
Dvory nad Žitavou : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1808, 1863–1920, 1938–1945 Udvard, 1786 Udward, 1927–1938, 1945–1948 Dvory nad Žitavou, Udvard, 1948– Dvory nad Žitavou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Branovo (720), k. sv. Anny (1949).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Kozma(1332,Dvory nad Žitavou) kňaz
1561 sp. - - - - Valentinus. farár
1634 sp. - - - - Várady Stephanus. farár
1647 sp. - - - - Karaczonyi, Štefan farár
1694 júl - - - - Pataky, Vojtech farár
1696 jún 1. 1712 - - Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1714 - - 1722 - - Velenczey Georgius. farár
1722 mar. 14. 1733 feb. 11. Jančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722) farár
1733 feb. 11. 1736 - - Hajdinovič, Martin farár
1736 jan. 20. 1738 jún - Szalczpang, Štefan farár
1738 jún 2. 1739 apr. 4. Zbiskó de Kis-Kolacsin Josephus, Carolus. farár
1739 apr. 8. +1742 apr. 24. Bečkereki, Štefan farár
1742 apr. 30. +1742 júl 10. Nemsovay, Ján farár
1742 aug. 1. +1751 jún 10. Kapronczay, Ján farár
1751 jún 14. +1764 apr. 10. Kereškéni, František farár
1764 apr. 27. +1782 dec. 10. Liszkay, Andrej farár
1782 dec. - +1793 dec. 15. Andič, František Pavol farár
1794 jan. 9. 1802 - - Király, Jozef (1737-1825) farár
1802 okt. 6. +1826 apr. 8. Lanthy Emericus farár
1826 - - +1836 jan. 24. Kőváry, Juraj farár
1836 júl 20. 1844 - - Liptai, Anton farár
1844 máj 25. 1861 - - Majténi, Adolf farár
1861 - - 1887 - - Kertész, Ignác farár
1888 - - +1898 sept. 9. Brühl, Anton farár
1898 - - 1899 - - Trikál, Jozef farár
1899 - - 1904 - - Glatz, Josephus farár
1904 - - 1905 - - Miskovicz Ján administrátor
1905 - - 1915 - - Duschek, Ján (1838) farár 1907 okr. dekan
1915 - - 1941 - - Siposs, Anton Félix farár údaj je neistý
1941 - - 1942 - - Markwarth Gabriel farár
1942 - - 1970 - - Petressél, Ján farár
1970 - - 1987 - - Lénár, Karol správca farnosti
1987 - - - - - Elek Ladislav farár