logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Duplín

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
Povýšenie sv. Kríţa (1861)
Iné mená:
Duplín SP/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773, 1786, 1863–1888 Duplin, 1808 Duplin, Dupliny, 1892–1913 Bányavölgy, 1920– Duplín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Svidník (300), k. B. S. J. (1940), 2. Stročín (100), k. sv. Mikuláša (1700), 3. Tisinec (200), k. P. M. Obet. (1874) a osady (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1800 - - 1806 - - Hegedüs, Ján farár
1806 - - 1820-1846 - - Zátorszky, Matúš farár
1822 - - - - - Krištofčík, Ján administrátor-farár
1835 - - - - - Régen, Jozef administrátor
1856 - - 1896-1899 - - Marcéni, Andrej administrátor-farár
1928 - - 1935 - - Andrašovský, Ľudovít správca farnosti
1939 - - 1941 - - Gindl, Tibor administrátor
1948 - - 1951 - - Tokár, Ján správca farnosti
1951 - - - - - Šoffa, Jozef správca farnosti
1993 - - 1999 - - Tatarko, Anton farár
1999 - - - - - Kertis, Miroslav farár