logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Držkovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala Archanjela
Iné mená:
Držkovce: okres Revúca/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Deresk, Dressko[w]cze, 1786 Dereschk, Dreschkowa [!], 1808 Deresk, Drsskowce, Držkowce, 1863–1913, 1938–1945 Deresk, 1920 Držkovce, 1927–1938, 1945–1948 Držkovce, Deresk, 1948– Držkovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Strelnice (170), k. P. M. Navšt. (1873), 2. Strelnice-osada (7), 3. Strelnice-kúpele (3).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 - - - - - Feješ, Štefan farár
1671 jún 15. 1672 - - Hamar, František farár
1672 jan. 27. 1673 dec. 23. Mikovič, Juraj farár
1692 apr. 28. 1694 jún 2. Székely, Žigmund farár
1699 mar. 23. 1705 - - Kövesdy, Štefan farár
1705 sept. 20. 1712 jan. 18. Četneky, Žigmund farár
1714 feb. 19. +1741 júl 18. Szabó, Štefan (1671-1741) farár
1741 - - +1767 feb. 13. Čáki, Štefan farár
1767 máj 6. 1770 - - Varju Stephanus. farár
1770 jan. 23. 1777 - - Mészáros, Ján (Držkovce, 18. stor.) farár
1777 - - 1799 - - Szabó Josephus (RV) farár
1799 - - 1806 - - Szegedy, Georgius farár
1806 - - 1810 - - Borsody Josephus farár
1810 - - 1813 - - Szent-Miklóssy Ludovicus farár
1813 - - 1814 - - Kálmán Joannes farár
1814 - - 1838 - - Ledna Georgius farár
1838 - - 1842 - - Tersztyánszky Aloysius farár
1842 - - 1854 - - Tindira Josephus(1790 vysv.) farár
1854 - - 1872 - - Gaál Ignatius farár
1872 - - 1872 - - Valihora Joannes administrátor
1872 - - 1878 - - Kovács, Ferdinandus farár
1878 - - 1883 - - Miriovszky, Ladislav farár
1883 - - 1895 - - Derbész Iosephus farár
1895 - - 1895 - - Dorogsághy Barn. administrátor
1895 - - 1916 - - Dusek Franciscus farár
1916 - - 1927 - - Mázik Ladislaus farár
1928 - - 1928 - - Kostecký, Jozef administrátor
1928 - - 1940 ? - Fábry Franciscus farár
1941 - - 1945 - - Horák, Alexander farár
1945 - - 1947 - - Korpáš, Štefan správca farnosti
1947 - - 1951 - - Neznámy kňaz
1951 - - 1952 - - Weisz, Jozef správca farnosti
1952 - - 1954 - - Neznámy kňaz
1954 - - 1955 - - Trizna, Vojtech správca farnosti
1956 - - 1965 - - Bacskai, Barnabáš správca farnosti
1965 - - 1975 ? - Csúz, Július správca farnosti