logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Drienovec

Zriadenie:
zmienka 1347
Titul kostola:
sv. Martina (1780)
Iné mená:
Drienovec: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Somodi, 1920 Šomody, 1927–1938, 1945–1948 Šomody, Somodi, 1948– Drienovec
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1769 - - 1819 - - Špácay, Ladislav farár
1819 - - 1819 - - Szendrey, Jozef (1779-1840) administrátor
1819 - - 1829 - - Bilisič, Ján farár
1829 - - 1829 - - Makranczy, Ján administrátor
1829 okt. 12. 1859 - - Bárczy, Baltazár, de Bárczyháza farár
1859 - - 1876 - - Kádas, Anton farár
1876 - - 1877 - - Horvay, Karol administrátor
1877 - - +1888 apr. 22. Tamáš, Matúš farár
1888 - - 1895 - - Zsendovics, Ján, str farár
1895 - - 1895 - - Nagyiváni, Jozef administrátor
1895 - - 1912 - - Tomori, Štefan administrátor, farár
1912 - - 1952 - - Tarsovich, Ľudovít administrátor
1952 - - 1955 - - Vécsey, Július farár
1955 - - 1974 - - Eperješi, Štefan správca farnosti
1974 - - 1982 - - Józsa, Ján Ladislav správca farnosti
1982 - - 1996 - - Neznámy kňaz správca farnosti
1996 - - 1997 - - Danko, Štefan farár
1998 - - 1999 - - Hajduk, Róbert administrátor
1999 - - 1999 po - Pásztor, Lorenzo farár