logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dovalovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Liptovský Hrádok: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1971 pričl. o. Dovalovo; 1971–1992 pričl. o. Liptovská Porúbka , Liptovský Peter.
1808 Hrádek, Liptóújvár, 1863–1873 Hradek, 1877–1913 Liptóújvár, 1920 Hrádok, 1927– Liptovský Hrádok
---------------
Dovalovo: 1773 Dowallo, Dowallowo, 1786 Dowalló, 1808 Dovaló, Dowálow, 1863 Dowalló, 1873–1913 Dovalló, 1920–1971 Dovalovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lipt. Kokava (78), k. sv. Šimona a Júdu (1825), 2. Pribylina (225), k. sv. Kataríny (1910).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1397 sp.? - - - - Šimon(Dovalovo,1397) farár
1560 sp. - - - - Baknachy, Gašpar farár
1607 sp. - - - - Hlatky, Pavol farár
1653 - - 1666 - - Vrlibanides, Jakub farár
1677 - - 1692 - - Passovius Joannes farár
1692 máj 17. 1694 - - Joachimi, Vojtech farár
1694 - - 1703 - - Hoross, Anton farár
1703 aug. 14. 1707 máj 16. Kubovič, Pavol farár
1713 - - +1714 feb. - Kuzmický, Matej farár
1714 mar. 15. 1722 mar. 24. Gašparovič, Jozef farár
1722 máj 20. +1765 okt. 31. Fejérpataky, František farár
1765 dec. 13. - - - Papánek, Ignác farár
1777 - - 1798 - - Okoličáni, Ladislav (Vydrník, 1775) farár
1799 - - 1822 - - Szécsenyi, Jakub farár
1822 - - 1834 - - Andreánsky, Melichar, SJ farár
1834 - - 1858 - - Boboth, Emericus farár
1834 sp. - - - - Hovanecz Andreas farár
1858 - - 1881 - - Bohuczký, Jozef farár
1882 - - - - - Járossek, Ján farár
1882 - - 1905 - - Hlebík, Ján farár
1905 - - 1922 - - Mihálik, Michal farár
1922 - - 1926 - - Labuda, Andrej farár
1926 - - 1927 - - Dula, František farár
1927 - - 1957 - - Valluš, Martin farár
1957 - - 1960 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1960 - - 1962 - - Koperdan, Ján farár
1963 - - - - - Zvada, Štefan farár
1963 - - 1965 - - Ivák, Albín správca farnosti
1965 - - 1975 - - Čižmár, Andrej (1908-1986) správca farnosti
1975 - - - - - Pikala Bohuslav správca farnosti
1979 - - 1986 - - Kráľ Mikuláš farár
1986 jún 1. - - - Šiškovič Marcel farský_administrátor
1991 - - 2015 - - Marton, Ferdinand farár