logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dorogh (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Dorogh.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Dorog, 1332) farár
1701 sept. 23. 1714 okt. - Pavlovič, Ján farár
1714 nov. 4. 1722 - - Lakics, Štefan farár
1722 júl 17. 1725 júl 21. Peverelly, Hieronym farár
1725 júl 27. 1734 feb. 20. Herich, František farár
1734 mar. 26. 1739 mar. 1. Peverelly, Marcus Antonius farár
1739 mar. 7. 1741 dec. 15. Wolfinger Mathias. farár
1741 dec. 15. 1750 mar. 25 Abranič, Štefan farár
1750 mar. 28. 1753 - - Voglsperger Michael. farár
1753 - - 1762 - - Andreovič, Leopold Ignác farár
1762 júl 26. +1782 sept. 7. Naszvady, Ondrej farár
1782 sept. 21. +1803 dec. 6. Kirchgeszner, Matej farár
1803 dec. 14. 1812 feb. 28. Rigler, Ján farár
1812 feb. 28. +1830 mar. 9. Gianone, František farár
1830 mar. 12. +1833 jan. 26. Bakoš, Ján (?-1833) farár
1833 feb. 22. +1861 máj 28. Tóth, Jozef (1793-1861) farár
1861 - - +1878 dec. 24. Grundl, Ignác farár
1879 - - +1889 aug. 13. Stupiczky, Vojtech farár
1889 - - - - - Pelczer, Leopold farár
1905 - - - - - Pehácsek, Artúr farár
1926 - - - - - Trinkl, Koloman administrátor, farár
1941 - - - - - Thaller, Štefan farár 1946 okr. dekan