logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolná Súča

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Alžbety (1753).
Iné mená:
Dolná Súča: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Alsó-Szucs, Dolne Suce, 1786 Alschó-Sucz, 1808 Alsó-Szucsa, Dolní Suča, 1863, 1888–1913 Alsószúcs, 1873–1882 Alsószucs, 1920– Dolná Súča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hrabovka (550).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(Dolná Súča,1332) kňaz
1688 - - 1689 - - Skačáni, Michal administrátor
1689 máj 1691 máj - Repkay, Pavol farár
1691 máj 15. 1696 - - Kolenovič, František farár
1696 aug. - 1715 - - Bednári, Matej farár
1715 - - 1716 - - Sztupovszky, Pavol farár
1716 - - 1718 - - Rehorovszky, Martinus farár
1718 - - 1720 - - Tarnóczy, Paulus farár
1720 máj - 1727 - - Percz, Josephus farár
1727 - - 1733 - - Lánik, Paulus farár
1733 júl 16. 1735 - - Szajtler, JoannesAntonius farár
1735 - - 1739 - - Kolacsányi, Daniel farár
1739 - - 1743 - - Vinczy, Casparus farár
1743 - - 1749 - - Fedor, Jozef farár
1749 - - 1773 ? - Nechálovics, Joannes farár
1773 ? - 1780 - - Uhlár, Josephus farár
1780 - - 1785 - - Hild, Adalbertus farár
1785 - - 1793 - - Hábel, František Xaver farár
1793 - - 1803 - - Knihár, Georgius farár
1803 - - 1827 - - Gyurácsek, Ignatius farár
1827 - - 1842 - - Remenárik, Stephanus farár
1842 - - 1865 - - Nemčák, Ján Nepomuk farár
1866 - - 1880 - - Šulaj, Juraj farár
1881 - - +1911 mar. 10. Kluch, Ján (1837-1911) administrátor, farár
1911 - - 1911 - - Juráček, Štefan administrátor
1911 - - 1932 - - Chmielovský, Ladislav administrátor, farár
1932 - - 1933 - - Kollár, Pavol (1894-1939) administrátor
1933 - - 1933 - - Kyjaček, Imrich administrátor
1933 - - +1956 okt. 29. Laco, Ladislav Štefan farár
1956 - - 1978 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) správca farnosti
1978 - - 1993 - - Kaiser, Jozef, SDB správca farnosti 1981 inšpektor saleziánskej spoločnosti