logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolinka

Zriadenie:
1291
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja, mučeníka
Iné mená:
Dolinka : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773, 1786 Inam, 1808, 1863–1948 Inám, 1948– Dolinka
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1291 máj 12. sp. - - Martin (Dolinka, 1291) farár
1332 medzi 1337 - - - Blažej(1332,Dolinka) kňaz