logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dojč

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých Svätých
Iné mená:
Dojč: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Dojts, Dojcžy, 1786 Dojtsch, Dojtschi, 1808 Dojcs, Dojč, 1863, 1877–1907 Dojcs, 1873 Doics, 1913 Dócs, 1920 Dojčie, 1927– Dojč
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Šajdíkove Humence (1.200), k. sv. Augustína (1951).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Blažej (Dojč, 1561) farár
1591 jún 9. - sp. - Pisincz, Žigmund farár
1622 sp. - - - - Janečka, Ján farár
1630 sp. et 1632 - - Geörgy, Ján farár
1647 sp. - - - - Smutko, Štefan (Bohunice, 1630) farár
1665 máj 3. +1673 jún 4. Štvrtecký, Michal farár
1673 - - 1682 - - Čermák, Michal farár
1682 feb. 19. 1685 okt. 21. Szerdahelyi, Ján František farár
1685 - - 1690 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
1690 dec. 18. 1697 - - Kucser, Daniel Ján farár
1697 sept. 5. 1702 - - Szerdahelyi, Ján František farár
1702 júl 7. 1714 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1714 máj 1. 1718 jún - Mészárovics, Imrich Alojz farár
1718 - - +1723 - - Vabel, Ján farár
1723 okt. 26. 1728 - - Vranovics Paulus. farár
1728 apr. - 1728 jún - Ravasz, Andrej farár
1728 jún 22. +1749 máj 4. Plassek, František farár
1749 jún 7. 1753 - - Valenta, Juraj farár
1753 nov. 22. +1778 jan. 20. Bánoci, Ján farár
1778 - - 1782 - - Hulimann, Jozef farár
1782 - - +1829 okt. 11. Pollák, Jozef farár
1830 - - 1840 - - Plechschmidt, Ignác farár
1840 - - 1855 - - Horváth-Aitich, Michal farár
1855 - - 1876 - - Pavelka, Ján Nepomucký farár
1876 - - 1879 máj - Kuna, František farár
1879 máj - 1879 sept. - Príhoda, Pavol farár
1879 - - 1882 aug. - Bartošík, Ján farár
1882 nov. - 1899 - - Blaho, Pavol farár
1899 - - 1900 - - Donoval, Ján administrátor
1900 - - 1907 - - Tomeček, Michal farár
1907 - - 1907 - - Burándik, Štefan administrátor
1907 - - 1932 - - Harmoš, Koloman farár
1934 - - 1934 - - Sasinek, Jozef administrátor
1934 - - 1939 - - Príkaský, Ladislav Leo OFMCap farár
1939 - - 1941 - - Mihálik, Anton, SDB správca farnosti
1941 - - 1971 - - Janovič, Tibor, SDB administrátor
1972 - - 1976 - - Medovič, Michal správca farnosti
1977 - - 1979 - - Formánek, Ján správca farnosti
1979 - - 1983 - - Mikula Bohumil, správca farnosti
1983 - - 1987 - - Blažek, Jozef správca farnosti
1987 - - 1990 - - Šintál, Jozef správca farnosti
1990 - - 1995 - - Hrebík, Anton správca farnosti