logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dlhá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Antona Paduánskeho
Iné mená:
Dlhá: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1975–1990 pričl. o. Košolná.
1773 Longovilla, Langdorff, Dluha, 1786 Hoszufalu, Dluha, Langendorf, 1808 Hosszúfalu, Longa Villa, Langendorf, Dluhá, Dlauhá, 1863–1907 Hosszúfalu, 1913 Felsőhosszúfalu, 1920 Dlhá, Dluhá, 1927–1975, 1990– Dlhá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Borová (500), k. sv. Štefana (1670).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1634 sp. - - - - Bartó, Adam farár
1647 sp. - - - - Aurifaber, Ján farár
1663 júl 4. 1680 - - Vietoris Marcus. farár
1680 apr. 28. 1684 - - Fábry, Adam farár
1684 okt. 23. 1685 - - Szuhay, Ján farár
1685 mar. 13. 1687 dec. 18. Vlkovics Joannes, Georgius. farár
1688 okt. 20. 1690 - - Matulník, Jakub farár
1690 apr. 12. 1690 sept. 3. Dubovský, Andrej Ignác farár
1690 sept. 9. 1691 - - Stankovics, Juraj farár
1691 apr. 29. 1732 - - Sartorius, Juraj Augustín farár
1732 mar. 5. +1742 máj 24. Mihalovič, Ján (Dlhá, -1742) farár
1742 jún 30. +1748 mar. 17. Sarlay, Juraj farár
1748 mar. 26. +1750 jún 10. Grislinger, František farár
1750 jún 15. +1757 nov. 27. Ostroskay, Michal farár
1757 dec. 12. +1761 mar. 21. Réva, Anton farár
1761 apr. 3. +1773 apr. 13. Pocsuch, Adam farár
1773 - - 1778 - - Dobic, Andrej farár
1778 - - 1779 - - Kelner, Jozef farár
1779 - - +1824 mar. 31. Štvrtecký, Ignác farár
1824 - - 1836 - - Linek, Jozef farár
1836 - - 1849 - - Grznárik, Leopold farár
1849 - - +1881 nov. 22. Jelínek, František farár
1882 - - 1906 - - Petrik, František (1855-1923) farár
1907 - - 1966 - - Zlatoš, Jozef Andrej farár
1966 - - 1970 - - Žilinek, Anton správca farnosti
1970 - - 1974 - - Bajcár, Karol správca farnosti
1974 - - 1978 - - Baran, Anatol Vincent, OFM správca farnosti