logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Divina

Zriadenie:
od roku 1771
Titul kostola:
sv. Ondreja ap. (1771).
Iné mená:
Divina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1907 pričl. o. Lúky.
1773 Nagy-Divina, Diwina, 1786 Nagy-Diwina, 1808 Nagy-Divina, Welká Diwina, 1863–1902 Nagydivina, 1907–1913 Nagydivény, 1920– Divina
Lúky: 1773, 1786, 1863 Luky, 1808 Lúki, Lúky, Lauky, 1873–1888 Luki, 1892–1902 Lúki, 1907 Felsőrétfalu
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Divinka (200), kap. sv. Jána Nep. (1742), 2. Lalinok (800), 3. Lúky (500), 4. Svederník (800), kap. P. M. Lurd. (1929), 5. Marček (200), kap.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1771 - - 1788 - - Loviskovics, Josephus farár matrika
1788 nov. - 1789 - - Špál, Ladislav, OFM správca farnosti
1789 - - 1792 dec. 31. Kmeťko, Ján Nepomuk farár
1793 - - +1812 - - Babilovič, Martin farár
1812 - - +1831 máj 27. Morvaj, Ignác farár
1831 máj 27. 1836 febr. - Vagyon, Stephanus farár
1836 febr. - 1841 - - Lottner, Joannes administrátor
1841 - - 1850 - - Závodník, Štefan farár počas nepr. zastupoval kaplán
1850 - - 1899 - - Sántroch Matthias farár
1899 - - +1932 febr. 13. Cvinček, Ján administrátor, farár
1932 - - 1932 - - Omelka, Jozef administrátor
1932 - - 1937 - - Šinkovič, Vincent farár
1937 - - 1944 - - Štefánek, Jozef správca farnosti, farár
1944 - - 1946 - - Michalík, Anton správca farnosti
1946 - - 1954 - - Struhár, Aladár správca farnosti
1954 - - 1956 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1956 - - 1961 - - Miklovič, Serafin Anton, OFM správca farnosti
1961 - - 1967 - - Geze, František správca farnosti
1967 - - 1971 - - Špaňúr, František správca farnosti
1971 - - 1982 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
1982 - - 1984 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
1984 - - +1988 jún 20. Rojík, Jozef správca farnosti
1988 - - 1989 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
1989 - - 1990 - - Stranianek Peter správca farnosti
1990 - - 1991 - - Zboran, Viktor správca farnosti
1991 - - 1999 - - Šimko, Ján správca farnosti
1999 - - 2012 - - Janech, Michal správca farnosti 2007 honor. dekan