logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Divín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Divín: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773, 1786 Divén, 1808 Divény, Dévén, Diwín, 1863–1877, 1888–1892, 1898–1913 Divény, 1882, 1895 Diviny, 1920 Divíň, 1927– Divín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Budiná (500), k. B. S. J. (1910), 2. Dobroč (250), 3. Podrečanv (300), k. Najsv. Trojice (1850), 4. Ružiná (900), k. sv. Františka As. (1775), 5. Tuhár (700), k. sv. Bartolomeja (1842), 6. Dobroč. Lehota (50), 7. Lentvora (40), 8. Lovinobaňa (450), 9. Mýtna (300) 10. Píla (200), 11. Polichno (10), 12. Uderiná (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - 1665 - - Baroš, Juraj farár
1665 dec. 12. 1669 júl 16. Hamar, František farár
1670 máj 27. 1672 jan. 27. Mikovič, Juraj farár
1672 jan. 27. 1673 sept. 8. Bajmóczy, Michal Ján farár
1673 dec. 9. 1674 apr. 28. Mikovič, Juraj farár
1674 apr. 28. 1675 máj 7. Vitinger Franciscus farár
1675 - - 1685 apr. 19. Maino Georgius farár
1686 - - 1691 - - Csalóközy, Andrej farár
1691 apr. 6. 1695 jún 1. Lovčáni, Juraj farár
1696 máj 21. 1701 - - Biely, Ondrej farár
1701 feb. 16. +1735 aug. 15. Botiškovič, Ján farár
1735 okt. 10. 1748 sept. 11. Majténi, Štefan farár
1748 - - 1755 - - Rudinec, Juraj farár
1755 sept. 22. +1758 mar. 30. Rabček, Štefan farár
1758 júl 3. 1768 apr. 6. Ballus, Dávid farár
1768 máj 21. 1784 - - Láczay, Jozef farár
1785 - - 1827 - - Dobiás Mathias farár
1827 - - 1860 - - Krchnyák Mathias farár
1860 - - 1883 - - Krššák, Matej farár
1883 - - 1890 - - Spišiak, Ondrej farár
1890 - - 1896 - - Leszniczky M. farár
1896 - - 1913 - - Szkolovszky Benedictus farár
1913 - - 1929 - - Neyman, Ján farár
1929 - - 1939 - - Tihanyi Ludovicus farár
1939 - - 1945 - - Páva, Ján farár
1945 - - 1972 - - Svorad, Pavol farár
1972 - - 1976 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1976 - - 1977 - - Babík, Martin, SVD správca farnosti
1977 - - 2000 po - Loja, Konštantín správca farnosti, farár