logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Diviaky nad Nitricou

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Diviaky nad Nitricou: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
po 1808 pričl. o. Baštianka, Beznákova Ves; 1976 pričl. o. Banky, Ješkova Ves nad Nitricou, Mačov.
1773 Dévék, Dévik, Divick, Diwjaky, 1786 Divék, Diwjaki, 1808 Divék, Diwjáky, Diwáky, 1863–1888 Divék, 1892–1913 Nyitradivék, 1920 Diviaky, 1927– Diviaky nad Nitricou
---------------
Baštianka: 1773 Bastyanka, 1786 Baschtyanka, 1808 Bástyanka, Bássťanka
Beznákova Ves: 1773 Beznakfalva, Besnakdorff, Besnakowejsa, 1786 Beznakfalwa, Besznakdorf, 1808 Besznyákfalva, Besňákowejsa
Banky: 1773, 1786, 1882–1907, 1920 Banka, 1808, 1863–1877 Banka, 1913 Divékbanka, 1927–1975 Banky
Ješkova Ves nad Nitricou: 1773 Jeszkofalva, Jeschkodorff, Jesskowejsa, 1786 Jeszkofalwa, Ježkowá Wes, Jeschkodorff, 1808 Jeszkofalva, Jeskowejsa, Jeskowá Wes, 1863–1882 Jeskofalu, 1888 Jeskófalu, 1892–1907 Divékjeskófalu, 1913 Divékjánosi, 1920 Ježkova Ves, Ježkovejsa, 1927–1948 Ješkova Ves, 1948–1975 Ješkova Ves nad Nitricou [-1979, 1979–1995 Ježkova Ves nad Nitricou]
Mačov: 1773 Macso, Macžou, 1786 Macschó, 1808 Macsó, Mačow, 1863, 1888–1907 Mácsó, 1873–1882 Macsó, 1913 Bélamácsó, 1920 Máčov, 1927–1975 Mačov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
l.'Diviacka N. Ves (1.100), k. Najsv. Trojice (1578), 2. Banky, kap. P. M. Sed., 3. Ješkova Ves, kap. P. M., 4. Macov, kap. sv. Jozefa, 5. Vrbany, kap. sv. Jozefa.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jozef (Diviaky, 1332) farár
1479 - - - - - Tomáš(Diviaky,1479) farár
1559 - - 1560 - - Vavrinec(Diviaky,1559) farár
1673 okt. 11. 1674 mar. 29. Skačáni, Ján Izrael farár
1674 sept. 29. 1675 - - Faraghy, Jakub farár
1675 - - 1682 - - Skačáni, Ján Izrael farár
1683 dec. 5. 1687 jan. 10. Pereszlényi, Imrich farár
1688 okt. 16. 1694 - - Poka, Štefan Alojz farár
1694 jan. 14. 1694 - - Hradišťaj, Juraj farár
1694 - - 1697 - - Strelovič, Ján farár
1697 okt. 3. 1700 máj 9. Divényi, František farár
1700 máj 26. 1701 - - Samko, Ján farár
1701 máj 13. 1703 - - Štetina, Juraj farár
1703 máj 7. 1710 máj 13. Dankovič, Ján farár
1710 máj 13. 1713 - - Rajecký, Ján farár
1713 dec. 6. 1728 - - Plassek, František farár
1728 jún 22. 1744 apr. 13. Győri, Ján Jozef farár
1744 apr. 17. 1778 - - Sečéni, Andrej farár
1778 júl 4. 1786 - - Šedý, Jozef farár
1786 - - 1796 - - Borčický, Vojtech farár
1796 - - 1801 - - Chabičovský, Andrej farár
1801 - - 1810 nov. 15. Groó, Antonius farár
1810 nov. 16. 1811 apr. 25. Zippe, Ignác administrátor
1811 apr. 26. 1861 nov. 29. Ďurčo, Jozef farár
1861 nov. 30. 1862 sept. - Učnai, Štefan (1822-1897) administrátor
1862 okt. - 1864 sept. - Heill, Karol Boromejský farár
1864 okt. - 1864 dec. - Franner, Ján administrátor
1864 dec. - 1874 aug. - Katona, Juraj farár
1874 - - 1875 - - Jesenský, Alojz administrátor
1875 - - 1878 - - Budinský, Cyprián administrátor
1878 sept. - 1878 nov. - Lemeš, Ignác administrátor
1878 nov. - 1889 sept. - Lemeš, Štefan farár
1889 - - 1889 - - Tóth, Koloman administrátor
1889 - - 1895 - - Zaťkovič, Karol farár
1895 nov. - 1896 aug. - Misz, Rudolf Anton administrátor
1896 - - 1930 - - Szélessy, Ladislav farár
1930 sept. 1. 1931 júl. - Kollár, Pavol (1894-1939) administrátor
1931 - - +1947 júl 25. Šmotlák, Anton farár
1947 júl 26. 1947 nov. - Praženec, Viliam administrátor
1947 dec. 1. 1970 apríl - Rumpel, Karol farár 1948 biskup. škol. komisár, 1965 DLK
1970 - - 1990 febr. - Malovec, František správca farnosti
1990 febr. - 1990 nov. - Vallo, Ján administrátor
1990 nov. - 1991 júl - Borik, Róbert, SVD administrátor
1991 - - 1992 - - Majtán, Pavol správca farnosti